Automatisk bokföring

Automatisk bokföring

Ni hittar kontoplaner, kostnadsställen, projektredovisning, verifikationsserier mm direkt i verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Allt är totalintegrerat och ni kan i detalj styra hur allt skall betalas och bokföras. Inget krångel med bristfälliga integrationer med externa betaltjänster, kreditering av betalda fakturor, uppföljning av individer med tillgodohavanden mm.

Den kompletta och färdiga bokföringen kan ni sedan läsa över till ert vanliga bokföringsprogram och ni slipper allt dubbelarbete. Eller så kan ni om ni vill det sköta hela er bokföring direkt i vårt verksamhetssystem med huvud- och kassabok, balans- och resultaträkningar, kontoanalyser och andra funktioner som finns i bokföringsprogram.

Kontaktuppgifter och gratis testperiod