Automatisk bokföring

Ni hittar kontoplaner, kostnadsställen, projektredovisning, verifikationsserier mm direkt i verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Allt är totalintegrerat och ni kan i detalj styra hur allt skall betalas och bokföras. Inget krångel med bristfälliga integrationer med externa betaltjänster, kreditering av betalda fakturor, uppföljning av individer med tillgodohavanden mm.

Den kompletta och färdiga bokföringen kan ni sedan läsa över till ett annat bokföringsprogram och ni slipper allt dubbelarbete. Eller så kan ni om ni vill det sköta hela er bokföring direkt i vårt verksamhetssystem med huvud- och kassabok, balans- och resultaträkningar, kontoanalyser och andra funktioner som finns i bokföringsprogram.

Kontakt

Ni är varmt välkomna att höra av er till info@cogwork.se eller 0709-62 84 84 om ni vill veta mer om våra lösningar och tjänster.

Tre månaders provperiod

Intresseanmälan tre månaders provperiod Mina Aktiviteter