Webbanmälan på er webbplats med JavaScript

Ni kan smidigt integrera Mina Aktiviteter med er webbplats med hjälp av JavaScript. Detta genom att lägga in en html kod med länk till webbshoppen och en JavaScript kod på valfri sida på er webbplats. JavaScript koden gör att alla länkar med klassen cwLoadContent byts ut till innehållet på webbsidan som länken pekar på, det vill säga webbshoppen i Mina Aktiviteter. Vilket gör att det går att boka kurser och andra aktiviteter direkt på er webbplats.

Exempel på anrop till webbshoppen

<div>
<a class=”cwLoadContent” href=https://Mina Aktiviteter/exempelorg/shop/>
Boka aktiviteter och artiklar</a>
<script type=”text/javascript” src=”https://dans.se/api/init.js”></script>
</div>

Det går även att använda exempel koden ovan för att visa webbshoppen på er webbplats genom att byta ut exempelorg mot organisationskoden för er egen organisation. På sidan Integration i Mina Aktiviteter finns er organisationskod och även länkar till bland annat er organisations webbshop.

Skapa html koden i Mina Aktiviteter

Med kodgeneratorn i Mina Aktiviteter kan skapa html koden med länk till webbshoppen i Mina Aktiviteter med er organisationskod och hämtning av JavaScript kod. Där ni sedan kan kopiera den skapade koden och lägga in den på er webbplats.. Med kodgeneratorn kan ni även filtrerar och anpassa webbshoppen mer information finns under rubriken Filtrera och anpassa webbshoppen längre ner på sidan.

Admin & Aktiviteter & Inställningar & shop (inloggning krävs)

Medlemskapsansökan

Under webbshopinställningar, Aktiviteter > Inställningar & shop > Webbshopinställningar i Mina Aktiviteter, går det att välja att även medlemsansökan ska finnas med i webbshopen. Det går även att använda nedanstående HTML-kod för att generera en separat länk till medlemsansökan. Där exempelorg i koden byts ut mot er organisations organisationskod.

<a href=”https:/Mina Aktiviteter/exempelorg/mship/” target=”_blank” onclick=”window.open(’ https:///Mina Aktiviteter/exempelorg/mship/’); return false;” rel=”noopener noreferrer”>Bli medlem</a>

Orsaken till att JavaScript används för att öppna länken i ett nytt fönster är att fönstret då också kan stängas med JavaScript när medlemsanmälan är slutförd. Funkar inte JavaScript eller onclick blir den enda skillnaden att anmälningsfönstret inte stängs automatiskt då anmälan är slutförd.

Filtrera och anpassa webbshoppen

Det går att lägga till parametern till länken till webbshoppen för att filtrera och anpassa resultaten. Där det även går att skapa länken genom att använda sig av kodgeneratorn i Mina Aktiviteter. Det går även att lägga till flera parameter där man skiljer dem åt med ett semikolon. Till exempel denna kod där man valt att visa enbart aktiviteter som tillhör den publika indelningen bugg och där man även väljer att inte visa instruktörer.

Exempel på anrop till webbshoppen med filter och anpassning

<div>
<a class=”cwLoadContent” href=”https://Mina Aktiviteter/exempelorg/shop/?eventGroup1=bugg;showInstructors=0″>
Boka aktiviteter och artiklar</a>
<script type=”text/javascript” src=”https://dans.se/api/init.js”></script>
</div>

Begränsa till en viss publik indelning

På sidan [cwLInk url=”/admin/aktiviteter/event_groups/index.php” text=”Aktivitetsgrupper”] i Mina Aktiviteter går det att se koden för publika indelningarna och andra typer av aktivitetsgrupper.

Fritextsökning

Genom att i url:en hänga på find=xxx så görs en fritextsökning efter alla  aktiviteter som innehåller ordet ”xxx” eller innehåller ord som börjar på ”xxx”. Endast dessa kommer då att inkluderas i listan över aktuella aktiviteter. Fritextsökningen inkluderar även bland annat texten i fälten titel, admin. koden för aktiviteten och plats.

Begränsa till en viss tidsperiod

Genom att lägga till ;dateInterval=next3m kan man exempelvis begränsa till att visa aktiviteter med startdatum någon gång under de närmaste tre månaderna. Andra värden som kan anges är bland annat last3m, springTerm, summerTerm, autumnTerm.

Länka direkt till en specifik aktivitet

Man kan länka direkt till anmälan till en specifik kurs genom att skicka med aktivitetskoden ”event” i länken så att hela anropet blir https://minaaktiviteter.se/orgcode/shop/?event=zzz där zzz byts ut mot admin. koden för aktiviteten. Alternativt kan aktivitetskoden ersättas med id-numret för aktiviteten varpå parametern org inte längre behövs. Exakt hur länken skall se ut för en befintlig aktivitet visas när man redigerar en aktivitet.

Observera att aktivitetskoden inte är unik i hela systemet utan två olika organisationer kan båda använda samma aktivitetskod. Detta innebär att parametern ”org” måste skickas med även om en aktivitetskod skickas med (men inte om id-numret skickas med eftersom det är unikt oavsett organisation).

Sökformulär

Vill ni bryta ut sökformuläret och visa det separat kan ni hänga på parametern searchFormOnly (inget värde behöver anges).

Dölj och visa kolumner

Ni kan om ni vill dölja och vsa komumner genom att i webbadressen hänga på exempelvis showPrice=0. Nedan hittar du kommandon för att dölja/vis olika kolumner.

showSearchFilter
showAgeLimits
showLevels
showPrice
showNumSubEvents
showInstructors
showAvailability
showHeaderRows

Relaterade sidor

När visas en aktivitet?