Webbshop

Webbanmälan på den egna webbplatsen

Inställningar och kodgenerator

Det lättaste sättet att anpassa och integrera webbshoppen är vanligtvis att använda de inställningar och den kodgenerator som finns i aktivitetsmodulen.

Exempel på anrop till webbshoppen

Observera att många anrop och filtreringar kan plockas fram via inställningar och/eller den kodgenerator som finns för att skapa anrop till shoppen.

För att visa aktuell kursinformation och kursanmälan så utnyttjas webbsidan https://minaaktiviteter.se//orgcode/shop/ där orgcode byts ut mot den egna organisationens kod. Organisationskoden måste alltid skickas med.

Endast medlemskap

HTML-kod för att generera visa länken:

<a href="https://minaaktiviteter.se/dktest/mship/" target="_blank" onclick="window.open('https://minaaktiviteter.se/dktest/mship/'); return false;">Bli medlem</a>

Testa länken: Bli medlem

Orsaken till att JavaScript används för att öppna länken i ett nytt fönster är att fönstret då också kan stängas med JavaScript när medlemsanmälan är slutförd. Funkar inte JavaScript eller onclick blir den enda skillnaden att anmälningsfönstret inte stängs automatiskt då anmälan är slutförd.

Begränsa till en viss kategori

Om man endast vill visa aktiviteter  som tillhör en viss kategori kan man lägga till en variabel ”cat” i länken så att hela anropet blir
https://minaaktiviteter.se/shop/?cat=yyy där yyy byts ut mot kategori-koden. Exakt hur länken skall se ut för en befintlig aktivitet visas på aktivitetens infosida (då man är inloggad som lokal administratör).

Obs! Om ni någonstans länkar till enskilda kategorier bör ni alltid haka på ;cat=0 på alla länkar som skall leda till listor med samtliga kategorier. Annars kommer anmälningsguiden att under en period ihåg senast valda kategorin vilket kan få till följd att enskilda användare kan fastna i en kategori.

Giltiga kategorikoder (inloggning krävs)

Fritextsökning

Genom att i url:en hänga på find=xxx så görs en fritextsökning efter alla  aktiviteter som innehåller ordet ”xxx” eller innehåller ord som börjar på ”xxx”. Endast dessa kommer då att inkluderas i listan över aktuella aktiviteter. Fritextsökningen inkluderar bland annat i fälten titel, kurskod och plats.

Begränsa till en viss tidsperiod

Genom att lägga till ;dateInterval=next3m kan man exempelvis begränsa till att visa aktiviteter med startdatum någon gång under de närmaste tre månaderna. Andra värden som kan anges är bland annat last3m, springTerm, summerTerm, autumnTerm.

Länka direkt till en specifik aktivitet

Man kan länka direkt till anmälan till en specifik kurs genom att skicka med aktivitetskoden ”event” i länken så att hela anropet blir
https://minaaktiviteter.se/orgcode/shop/?event=zzz där zzz byts ut mot aktivitetskoden. Alternativt kan aktivitetskoden ersättas med id-numret för aktiviteten varpå parametern org inte längre behövs. Exakt hur länken skall se ut för en befintlig aktivitet visas på aktivitetens infosida (då man är inloggad som lokal administratör).

Aktivitetskoden bestäms av den egna organisationen då aktiviteten läggs upp men kan även ändras senare om behovet uppstår. I formuläret för att skapa/ändra en aktivitet heter fältet för aktivitetskoden endast ”Kod”.
Observera att aktivitetskoden inte är unik i hela systemet utan två olika organisationer kan båda använda samma aktivitetskod. Detta innebär att parametern ”org” måste skickas med även om en aktivitetskod skickas med (men inte om id-numret skickas med eftersom det är unikt oavsett organisation).

För att skippa kursinformationen då en aktivitet anropas enligt ovan kan url:en kompletteras med info=0.
Länken leder då istället direkt till första formulärsidan.

Skicka med en lista av individer den som anmäler kan välja deltagare ifrån

Genom att lägga till ;keys=individ1,individ2… talar ni om att göra dessa individer valbara som deltagare, ansvarig, partner mm. För att identifiera en individ via keys kan ni skicka med systemnyckeln eller ett nyckelkortsid inom den egna organisationen.

Alternativt kan ni skicka med userIds=userId1,userId2… för göra individerna valbara. UserId är individens U-nummer i systemet. Individen måste sedan tidigare ha en koppling till den egna organisationen.

Presentation och utformning

Ni kan använda JavaScriptet för att visa flera olika aktivitetslistor på samma webbsida.

Vill ni bryta ut sökformuläret och visa det separat kan ni hänga på parametern searchFormOnly (inget värde behöver anges).

Dölj och visa kolumner

Ni kan om ni vill dölja och vsa komumner genom att i webbadressen hänga på exempelvis showPrice=0. Nedan hittar du kommandon för att dölja/vis olika kolumner.

showSearchFilter
showAgeLimits
showLevels
showPrice
showNumSubEvents
showInstructors
showAvailability
showHeaderRows

Relaterade sidor

När visas en aktivitet?