Exempel på olika grupper i adressboken

Adressboken kan för större organisationer lätt bli väldigt stor och svåröverblickbar om det inte finns verktyg för att gruppera och söka personer i adressboken.

Grupper med speciella funktioner inom systemet

Instruktörer, interna

Personer inom den egna organisationen som är instruktörer/ledare/tränare/föreläsare på organisationens egna kurser och aktiviteter. Medlemmar i denna grupp kommer också att finnas enkelt valbara som instruktörer via rullgardinsmenyn ”Lägg till ny instruktör” på deltagarlistor.

Instruktörer, externa

Personer utanför den egna organisationen som anlitas som instruktörer/ledare/tränare/föreläsare på organisationens egna kurser och aktiviteter. Medlemmar i denna grupp kommer också att finnas enkelt valbara som instruktörer via rullgardinsmenyn ”Lägg till ny instruktör” på deltagarlistor.

Tävlingsansvariga

Nödvändig hos klubbar där tävlingsverksamheten administreras inom systemet. Medlemmar i gruppen tävlingsansvariga har behörighet att exempelvis anmäla medlemmar till tävlingar. Den som är gruppägare visas även som kontaktperson utåt i samband med tävlingsverksamheten.

Övriga vanligt förekommande grupper

Styrelse

För föreningar finns grupptypen Styrelse, där det går att ställa in olika roller som ordförande och kassör för gruppmedlemmarna. En viktig funktion med att skapa en grupp för styrelse är att det går att ställa in att information om gruppmedlemskap ska sparas i elva år. Då preskriptionstiden för ekonomiska brottmål och ärenden är 10 år. Det går även att ställa in behörighet för gruppmedlemmarna, så att de som exempel kan granska all verksamhet och ekonomi . Det finns även en grupptyp specifikt för revisorer.

Nyhetsbrev

För alla som vill hållas uppdaterade om vad som sker inom organisationen.