Pappersbrev

Skriv ut och skicka med post

Anpassa till dubbelfönsterkuvert med inramning

När ni skriver brevet väljer ni “Inramning – A4 med adressfält”. Då
infogas automatiskt sidhuvud med avsändare och mottagare anpassad för
dubbelfönsterkuvert.

Skriv ut enstaka eller alla meddelanden

Från förhandsgranskasidan kan ni välja att skriva ut det meddelandet
ni granskar eller samtliga meddelanden.

Spärra webbläsaren från att infoga egna sidhuvud och sidfötter

Beroende på den egna webbläsarens inställningar kan webbläsaren
infoga egna sidhuvuden och sidfötter med webbadress mm. För att hindra
detta så välj i samband med utskrift att inte visa sidhuvuden och
sidfötter.