Allmänna tips och riktlinjer Mina Aktiviteter

I denna sektion av handledningen hittar du allmänna tips och riktlinjer för hur du använder och kommer igång med boknings- och verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Har du inte läst avsnitten, Listor, Sökrutan och Begränsningar rekommenderar vi att du börjar med dem.