Allmänna tips och riktlinjer Mina Aktiviteter

I denna sektion av handledningen hittar du allmänna tips och riktlinjer för hur du använder och kommer igång med boknings- och verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Har du inte läst avsnitten, Listor, Sökrutan och Begränsningar rekommenderar vi att du börjar med dem.

Information om Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter är byggt för att underlätta administrationen för företag, förbund, föreningar och andra organisationer.  I systemet är det enkelt att integrera bokningar med medlems- eller kundregister, fakturering och flexibla rabatter. Det finns även funktioner som automatiserad bokföring, rapporter, grupphantering, meddelandehantering, administration av tävlingslicenser, kalendarium och mycket mera. Mina Aktiviteter kan även enkelt integreras med befintliga webbplatser och appar.

Det krävs ingen installation av program, inga uppdateringar, inga egna säkerhetskopior och inget mejlande av information kors och tvärs. Genom en helt vanlig webbläsare kan alla användare nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.