Allmänna tips och riktlinjer Mina Aktiviteter

I denna sektion av handledningen hittar du allmänna tips och riktlinjer för hur du använder verksamhetssystemet Mina Aktiviteter.  Har du inte läst avsnitten, ListorSökrutan och Begränsningar rekommenderar vi att du börjar med dem.

Information om Mina Aktiviteter

Verksamhetssystemet är byggt för att underlätta administrationen för företag, förbund, föreningar och andra organisationer.  I systemet går det att integrera kursadministration och anmälan med medlems- eller kundregister, fakturering och flexibla rabatter. Det finns även funktioner som automatiserad bokföring, rapporter, grupphantering, meddelandehantering, administration av tävlingslicenser, kalendarium och mycket mera. Aktiviteter och annan information från Mina Aktiviteter kan visas direkt på er egen webbplats.

Det krävs ingen installation av program, inga uppdateringar, inga egna säkerhetskopior och inget mejlande av information kors och tvärs. Genom en helt vanlig webbläsare kan alla användare nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.