Frågor och svar


Hur delar jag upp betalningen på olika aktiviteter om någon betalt flera aktiviteter samtidigt på samma OCR-nummer?

Hur mycket vi än informerar så inte får ske så händer det ändå ibland att deltagare betalar in flera avgifter samtidigt men bara uppger OCR-numret för en av aktiviteterna eller ett gammalt felaktigt OCR-nummer.

Om detta sker så plockar ni upp den enskilda bankgiroinbetalningen och väljer ”Redigera referenser”. Där plockar ni bort eventuella felaktiga referenser och anger istället de korrekta referenserna (exempelvis R-nummer). Avser betalningen flera olika referenser så kan ni ange alla på samma rad åtskilda av kommatecken eller semikolon.

När ni sparat de korrekta referenserna klickar ni på ”Bokför från referenser”, kontrollerar att fördelningen stämmer och justerar den om så behövs.


Hur gör jag om någon betalt för en aktivitet utan att personen ens finns registrerad?

Även med hård OCR-kontroll så kan personer fortfarande skicka in handskrivna avier utan någon form av OCR eller annan automatisk identifierbar referens. I värsta fall finns inte ens personen registrerad i systemet.

Om så sker så börja med att lägga upp deltagaren som betalningen avser i adressboken men så utförliga personuppgifter som möjligt. Från personöversikten kan ni sedan anmäla personen till aktiviteten varpå ni får ett referensnummer. Sedan går ni tillbaka till betalningsavprickningen och lägger in referensnumret där. Ni kan om ni vill slutföra bokföringen manuellt eller vänta på att systemet automatiskt fångar upp och bokför den nyskapade referensen inom den närmaste timmen.


Varför visas inga bilder av handskriva betalningsavier?

Överföringen bildfiler (TIFF) görs inte samtidigt som överföringen av textfiler med transaktionsuppgifter (BgMax-filer). Om datafilen lästs in men inte bildfilerna kommer bilderna att tillfälligt saknas. Tidsskillnaden är ofta någon timme.

Om det gått längre tid och bilderna fortfarande saknas finns det sannolikt något fel i inställningarna eller i avtalet med banken om tjänsten Bankgirot Inbetalningar.


Filöverföring från Nordea Plusgiro

Nordea Plusgiro erbjuder filöverföringstjänst, Plusgiro Total, som motsvarar Bankgirots tjänst Bankgiro Inbetalningar. I dagsläget finns inget stöd för Plusgiro Total. Till skillnad mot Bankgirots motsvarande tjänst är Plusgiro Total också förenat med en årlig kostnad som tas ut av Plusgirot (Nordea). Det är inte troligt att systemet kommer att byggas ut för att även stödja Plusgiro Total.

För er som idag endast använder Nordea Plusgiro och som är intresserade av att använda automatisk betalningsavprickning rekommenderar vi att ni kopplar ett nytt bankgironummer till det bank- eller Plusgirokonto som ni använder idag. Kostnaden för att knyta ett bankgironummer till ett bankkonto rör sig bara om några hundralappar per år vilket är betydligt mindre än den årliga kostnad som Nordea Plusgiro tar ut för filöverföringstjänsten Plusgiro Total.