Administrera singeltävlande, lag, grupper mm

Hur ni söker efter befintliga singeltävlande och lag finns beskrivet i handledningen under rubriken ”För alla”:

Filtrera och granska singeltävlande och lag

Skapa innan anmälan

Lag och grupper måste alltid skapas först innan anmälas till tävlingar kan påbörjas.

Skapa nya lag och grupper

Lag och grupper kan skapas av en individ som skall vara medlem, av klubb/skola, av tävlingsarrangörer eller av förbundsansvariga.

Från listan över licensierade individer

Vill ni skapa lag där alla är licensierade inom den egna klubben/skolan så kan ni utgå från listan över licensierade individer

Start > Tävling > Licensierade individer (inloggning krävs)

Där markerar ni de individer som ni vill lägga till. Sedan går ni längst ned och väljer ”Med markerade: Lägg till i nytt/befintligt lag” samt klickar på ”Verkställ”. Ni har nu skapat ett nytt lag.

Det är inte nödvändigt att alla individer visas samtidigt i listan utan ni kan först lägga till någon eller några i laget, göra en ny sökning bland licensierade individer och sedan lägga till fler individer i det påbörjade laget.

Från tävlingsöversikten av en enskild individ

Ni kan också utgå från en av individerna som skall tillhöra laget. Plocka då upp den enskilda individens tävlingsöversikt och välj ”Lägg till nytt lag”.

Från ”Mina tävlingssidor” av enskilda individer

Individer som skall ingå i en grupp kan själva skapa gruppen från ”Mina tävlingssidor”.

Vem får redigera lag och grupper?

Lag

Vilka som tillhör ett visst lag kan aldrig ändras. Det går inte heller att välja namn på lag.

Grupper och andra lag med potentiellt fyra eller fler medlemmar

Om laget som mest kan innehålla fyra eller fler medlemmar så är det bara ansvariga vid klubb/skola eller förbundsfunktionärer som kan redigera laget efter att laget skapats.

Motivet är att det inom grupper kan finnas oenighet om nya medlemmar, gruppens namn och annat varför detta överlåts till klubben/skolan att besluta om.

Däremot är det otympligt om klubben/skolan alltid först måste gå in och skapa gruppen innan gruppen kan anmälas till sin första tävling varför tävlande själv har möjlighet att addera nya grupper. Klubben/skolan skall i vilket fall godkänna anmälan och har därför ändå koll på den nya gruppens medlemssammansättning mm.

Byte av medlemmar i befintliga lag, grupper, fomrationer mm

Avföra en befintlig tävlande

Gå in på laget, klicka på redigera-symbolen längst till höger på medlemmen som skall tas bort, välj sedan lämpligt slutdatum bland de redigerbara fälten som visas och spara.

Tillföra en ny tävlande

Gå in på laget, klicka ”Ny medlem”, sök upp den nya tävlande, välj sedan lämpligt startdatum och spara.

Lägga till en tävlande på endast en tävling

Gå in på laget, klicka ”Ny medlem”, sök upp den nya tävlande, sätt start- och slutdatum till tävlingens första respektive sista tävlingsdag och spara.

Markera att en tävlande inte skall starta på en enskild tävling

Gå in på tävlandes tävlingsöversikt och leta på anmälan i listan över kommande anmälningar. Bocka ur rutan längst till höger på anmälan och välj ”Spara deltagande”.