Synlighet och anmälningsperioder

Visa publikt

Enkelt ja- eller nej-val. Om en aktivitet inte visas publikt syns den inte i publika kurslistor och liknande.
Däremot är det fortfarande möjligt för alla att anmäla sig till aktiviteten förutsatt att den är öppen för anmälan och att man tillhandahåller en direktlänk, till exempel via e-post.

Tider för visning och anmälan

För att en aktivitet skall vara publikt synlig måste man tala om vilka datum/klockslag den skall börja respektive sluta att visas.

De anmälningsformer man inte tilldelar något startdatum kommer att utgå helt. Vill man till exempel inte utnyttja möjligheten att låta personer lämna intresseanmälan innan den riktiga anmälan öppnat så låter man bara startdatumet för intresseanmälan vara blankt.

Inloggade administratörer är inte bundna av dessa perioder utan kan alltid anmäla personer till aktiviteter oavsett datum.

Börja visa info

Man kan om man vill välja att endast visa information om en kommande kurs utan möjlighet för besökaren att kunna anmäla sig. Under tiden mellan datumet för ”Endast info” och första datumet för någon form av anmälan kommer endast information om kursen att visas. Besökaren kommer alltså inte ens kunna lämna en intresseanmälan via systemet under denna tidsperiod.

Intresseanmälan

Man kan anmäla att man vill ha mer information om kursen innan man anmäler sig.

Lottning från

Anmälan till lottning innebär att platserna lottas om inte alla får plats. Det är dock bara de som anmält sig innan direktanmälan startade som inkluderas i lottningen. Lottning fungerar bra även med paranmälan och om det är flera aktiviteter som lottas samtidigt så försöker systemet automatiskt få det så rättvist som möjligt så att alla kommer med på något.

Direktanmälan

Anmälan enligt principen först-till-kvarn. Alla som anmäler sig kan direkt få ett köbesked eller ett antagningsbesked med betalinfo.

Efteranmälan

Efteranmälan kan användas för antagning efter att ordinarie anmälningstid är passerad. Tekniskt sett är det ingen skillnad från direktanmälan utan det handlar endast om vilka signaler man vill skicka till deltagarna.

Stäng anmälan

Det datum den sista anmälningsformen stänger.

Sluta visa info

Aktiviteter kan om så önskas fortsätta att visas en viss tid efter det att anmälan stängt.

Om man lämnar datumet för ”Sluta visa helt” som blankt kommer istället datumet för ”Stäng anmälan” att användas för samma ändamål. Om även det är blankt kommer aktiviteten att fortsätta visas för all framtid.