Synlighet och anmälningsperioder

Visa publikt

Enkelt ja- eller nej-val. Om en aktivitet inte visas publikt syns den inte i publika kurslistor och liknande.
Däremot är det fortfarande möjligt för alla att anmäla sig till aktiviteten förutsatt att den är öppen för anmälan och att man tillhandahåller en direktlänk, till exempel via e-post.

Tider för visning och anmälan

För att en aktivitet skall vara publikt synlig måste man tala om vilka datum/klockslag den skall börja respektive sluta att visas.

De anmälningsformer man inte tilldelar något startdatum kommer att utgå helt. Vill man till exempel inte utnyttja möjligheten att låta personer lämna intresseanmälan innan den riktiga anmälan öppnat så låter man bara startdatumet för intresseanmälan vara blankt.

Inloggade administratörer är inte bundna av dessa perioder utan kan alltid anmäla personer till aktiviteter oavsett datum.

Börja visa info

Man kan om man vill välja att endast visa information om en kommande kurs utan möjlighet för besökaren att kunna anmäla sig. Under tiden mellan datumet för ”Endast info” och första datumet för någon form av anmälan kommer endast information om kursen att visas. Besökaren kommer alltså inte ens kunna lämna en intresseanmälan via systemet under denna tidsperiod.

Intresseanmälan

”Intresseanmälan innebär att vi efterhand kommer att skicka dig mer information om kursen. Däremot har du inte bundit dig till någonting. Inte heller har vi reserverat någon plats eller gett dig någon förtur i och med din intresseanmälan.”

Öppen anmälan

”Under en begränsad tid när vi börjar ta emot kursanmälningar har vi så kallad öppen anmälan. Det spelar ingen roll när inom denna period som du anmäler dig. Om kurserna skulle bli överfulla redan under denna period eller om det är stor snedfördelning mellan förare och följare tillämpas lottning. Bekräftelse om du har fått en plats på kursen kommer inte förrän öppen anmälan är stängd.”

Varför öppen anmälan? Att redan från första minuten tillämpa principen ”först till kvarn” kan vara både stressande och orättvist. Om trycket är mycket stort kommer endast de som har bäst tillgång till webben den minut anmälan öppnar att boka samtliga platser.

Direktanmälan

Efter perioden med öppen anmälan så tar anmälan med turordning vid. Alla placeras direkt i kö allteftersom anmälningarna kommer in. Detta innebär också att vi ofta snabbt kan ge besked om du fått plats på kursen eller alternativt vilket könummer du fått.

Efteranmälan

Efteranmälan innebär att det i vissa fall kan finnas möjlighet att komma med på kursen trots att ordinarie anmälningstid är passerad. Räkna dock inte med detta, ibland är trycket och arbetsbelastningen väldig hög inför kursstart varför det inte är säkert att vi ens hinner svara.

Stäng anmälan

Det datum den sista anmälningsformen stänger.

Sluta visa info

Aktiviteter kan om så önskas fortsätta att visas en viss tid efter det att anmälan stängt.

Om man lämnar datumet för ”Sluta visa helt” som blankt kommer istället datumet för ”Stäng anmälan” att användas för samma ändamål. Om även det är blankt kommer aktiviteten att fortsätta visas för all framtid.