Kontrollsiffror för OCR- och personnummer

Att ett nummer är så kallat OCR-nummer innebär att en eller två extra kontrollsiffror har adderats i slutet av ett annat nummer. Syftet är att minska risken för felskrivning av t ex fakturanummer i samband med betalning.

Om två kontrollsiffror används anger den näst sista siffran antalet tecken (inklusive kontrollsiffror). Om det är tio eller fler tecken består längdsiffran fortfarande endast av ett tecken som då fås genom att utesluta tiotalsdelen.

Den sista siffran, oavsett om en eller två kontrollsiffror används, är en checksumma som beräknas enligt samma algoritm som kontrollsiffran i ett personnummer.

Beräkna kontrollsiffror
Värde innan OCR-tillägg 
Med endast kontrollsiffra  
Med längd + kontrollsiffra  

OCR-referenskontroll Bankgirot

Läs mer om OCR-nummer på Bankgirocentralens hemsida