Miljöpolicy

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en viktig del av vår verksamhet och nedan presenteras vi exempel på vårt miljöarbete.

  • Vi väljer hostingbolag för våra servrar som använder förnyelsebar energi och aktivt arbetar för att minskar sin elförbrukning.
  • Främst använder vi e-post och telefon för support och kundmöten. Vi erbjuder även fjärrsupport via TeamViewer för att minska behovet av fysiska möten. Vid fysiska möten väljer vi i första hand tåg och i allra sista hand bil och flyg. Våra lokaler ligger centralt vid Uppsala centralstation vilket underlättar för både våra medarbetare och kunder att välja kollektivtrafiken.
  • Vi har våra lokaler i ett kontorshotell och delar personalutrymmen, möteslokaler och utrustning med andra organisationer, vilket minskar vår resursförbrukning.
  • Vi strävar efter att minska pappersanvändning och vårt verksamhetssystem bidrar till att minska pappersutskick och annan pappersanvändning hos våra kunder.
  • Våra medarbetare engageras i vårt miljöarbete och våra medarbetare använder cykel och kollektivtrafik för pendling till jobbet.