Att komma igång

Inledande presentation och diskussion

Att använda Mina Aktiviteter är inte alls svårt men för att dra största möjliga nytta av möjligheterna rekommenderas att en eller flera personer från den egna organisationen tillsammans med en person från vår kundsupport ser över rutiner och arbetsfördelningar utifrån de möjligheter som tjänsten erbjuder. Ofta är det praktiskt att kombinera detta med en inledande presentation av tjänsten för ett antal nyckelpersoner inom organisationen. Introduktionen kan ske på distans via t ex Zoom- eller Teams-möte.

Vi arrangerar även regelbundet öppna utbildningar, både i vår egen hemort Uppsala och i andra delar av landet. Därutöver håller vi ofta internutbildningar på uppdrag av olika organisationer både då online och hos organisationerna.

Intresseanmälan och mer information utbildningar

Behörighet och import data

Innan den inledande presentationen kan vi lägga upp administratörer med de behörigheter ni önskar. Vi hjälper er även att importera listor med era kunder, medlemmar, aktiviteter, deltagare, instruktörer i format som Excel-, ODS- CSV- och text-filer. Vid behov kan vi anpassa systemet och lägga till  egendefinierade datafält för er organisation.

Detaljerad information om import av data

Skynda snabbt eller långsamt

Beroende på organisationens förutsättningar och önskemål kan tjänsten försiktigt fasas in i verksamheten eller så kan organisationen besluta att från och med ett visst datum skall allt som är möjligt skötas via tjänsten. Det sista alternativet är normalt det minst arbetsamma eftersom systemet då kan fungera fullt ut redan från start och man slipper hantera uppgifter i olika system. Ett tredje alternativ är att säga att en viss del av organisationen skall använda tjänsten fullt ut och att erfarenheten från detta skall utvärderas innan det beslutas om övriga organisationen skall följa efter.