Att komma igång

Inledande presentation och diskussion

Att använda tjänsten är inte alls svårt men för att dra största möjliga nytta av möjligheterna rekommenderas att en eller flera personer från den egna organisationen tillsammans med en person från vår kundsupport ser över alternativa rutiner och arbetsfördelningar utifrån de möjligheter som tjänsten erbjuder. Ofta är det praktiskt att kombinera detta med en inledande presentation av tjänsten för ett antal nyckelpersoner inom organisationen. Om det är svårt att träffas fysiskt kan denna presentation och diskussion ske på distans via t ex Skype- och/eller telefonmöte.

Utdrag från befintliga register

Det är bra om organisationen i ett så tidigt skede tillhandahåller utdrag från befintliga adressböcker och andra register som skulle kunna vara aktuella att importera. Strukturen på befintliga register påverkar nämligen i stor utsträckning vilka data som organisationen kan plocka med sig in i systemet vilket i sin tur påverkar vad som inledningsvis är möjligt att göra.

Detaljerad information om import av data

Skynda snabbt eller långsamt

Beroende på organisationens förutsättningar och önskemål kan tjänsten försiktigt fasas in i verksamheten eller så kan organisationen besluta att från och med ett visst datum skall allt som är möjligt skötas via tjänsten. Det sista alternativet är normalt det minst arbetsamma eftersom systemet då kan fungera fullt ut redan från start och man slipper hantera uppgifter i olika system. Ett tredje alternativ är att säga att en viss del av organisationen skall använda tjänsten fullt ut och att erfarenheten från detta skall utvärderas innan det beslutas om övriga organisationen skall följa efter.