Visa och länka till webbshoppen

När ni är inloggade till administrationsgränssnittet så finns där verktyg för att skapa länkar till webbshoppen och/eller presentera webbshoppen direkt på den egna webbplatsen.

När ni skickar meddelande via massutskicksmodulen finns även där verktyg för att inkludera personliga bokningslänkar till en eller flera aktiviteter/artiklar.

I vissa fall vill man dock skapa egna lösningar för att skicka besökare rakt in i webbshoppen där de är föridentifierade och aktiviteten/artikeln redan förvald. Hur ni kan göra det beskrivs på denna sida.

Url till webbshoppen

Webbadressen är exempelvis https://minaaktiviteter.se/shop/dktest/new där dktest byts ut till er egna organisationskod. Domänen minaaktiviteter.se kan även bytas fritt till idrott.se eller dans.se.

Skicka med parametrar

Enklast är vanligtvis att skicka med parametrar direkt i url:en, typ https://minaaktiviteter.se/shop/dktest/new?param1=foo1&param2=foo2. Systemet lyssnar dock även efter variabler skickade som POST.

Identifiera individen

För att identifiera en individ hänger ni på parametern keys=identifierare. Ni kan även peka ut flera individer samtidigt genom att skriva keys=identifierare1,identifierare2.

Identifierare kan exempelvis vara egna nycklar som ni själva kopplat till era medlemmar/kunder. En individ kan samtidigt ha flera nycklar kopplade till sig. Även personnummer fungerar som identifierare försutsatt att personnumret finns registrerat i systemet.

Ett sätt att skapa nycklar är att köpa in en bunt rfid-taggar eller plastkort med förskapad optisk kod. Sedan använder ni incheckningsfunktionen i systemet för att enkelt knyta rfid-taggen etc till en individ.

Hoppa rakt in på rätt aktivitet och sida i webbshoppen

Det lättaste är att ni plockar upp webbshoppen i det vanliga gränssnittet, väljer aktivitet fortsätter fram till den sida ni vill skall visas.

Om ni vill hoppa förbi infosidor och kravet på att bekräfta bokningsvillkor och GDPR-information så behöver ni haka på några fler parametrar.

info=0
termsAccepted=1
policyAccepted=1

Kolla att allt blir rätt med endast anropet

För att försäkra sig om att rätt webbsida med korrekt uppsnappad individ så öppna en webbsida i inkognitoläge och haka på parametern reset. Reset behöver inte ha nåt värde utan bara att paramern finns med i anropet räcker.