Visa anmälan mm på den egna webbplatsen

Ni kan automatiskt och snyggt visa innehåll från Mina Aktiviteter direkt på er egna webbplats. Vilket gör det enkelt för besökare till er webbplats att som exempel boka aktiviteter. På nedanstående sida i Mina Aktiviteter hittar ni er organisationskod och även länkar till bland annat webbshoppen och medlemsansökan för er organisation.

Admin > Övrigt > Integration

WordPress tillägg (plugin)

Om ni har en WordPress webbplats kan ni installera tillägg/pluginet CogWork för att integrera Mina Aktiviteter med er webbplats. Tillägget kan enkelt laddas ned genom att gå till ”Tillägg” > ”Lägg till nytt” i administrationsläget för er WordPress webbplats.

Efter att ni aktiverat tillägget och lagt till er organisationskod i inställningar för tillägget, kan ni som exempel visa webbshoppen genom kortkoden/shortcoden [cw shop] eller skapa en länk till medlemsansökan genom kortkoden [cw membership]. Det går även att skapa en kortkod för att som exempel visa aktiviteter som tillhör en specifik publik indelning. Efter att tillägget har aktiverats går det att välja blocket CogWork för att enkelt skapa kortkoden i WordPress-redigeraren.

Fördelen med WordPress tillägget är även att webbshoppen eller annat hämtat innehåll laddas samtidigt som övrigt av innehållet på webbsidan med hjälp av PHP kod. Vilket gör att de hämtade innehåll laddas snabbare och även att innehållet kommer att indexeras tillsammans med övriga innehållet på webbsidan i Google och andra sökmotorer.

Guide till WordPress tillägg

Hämta och visa data med JavaScript

Med JavaScript går det att som exempel lägga in webbshoppen så det går att boka aktiviteter direkt på er webbplats. Detta genom att lägga in en länk till JavaScript koden tillsammans med en eller flera länkar till webbshoppen på en webbsida. Där det går att lägga till paramateter till webbshop länken för att som filtrera och anpassa visningen av innehållet i webbshoppen.

Med kodgeneratorn i Mina Aktiviteter kan ni enkelt skapa den kompletta html koden för att innehållet. Till exempel att ni kan skapa en html kod för att enbart visa aktiviteter som tillhör en specifik publik indelning.

Mer information om att infoga innehåll och funktioner med JavaScript

Kodgenerator för webbanmälan (inloggning krävs)

Hämta en strukturerad datafil (xml)

Genom att hämta all information som ren XML kan ni själva strukturera om och presentera informationen på er egen webbplats precis som ni vill.

Mer info om hur du hämtar XML-data

Undvik att använda iframe

Ni bör undvika att använda iframe för att lägga in innehållet från Mina Aktiviteter då webbläsaren Safari inte alltid sparar informationen från en webbsida om webbsidan öppnas inuti en ram. Samtidigt ignoreras ibland instruktionen om att påbörja anmälningsflödet på en ny sida utanför ramen som sidan placerats i.

Mer info om problematiken hittar ni om ni googlar på
safari iframe session

Länkar till handledningen

Det går att anpassa länkarna ni lägger in på er webbsida till handledningen så att besökaren som klickar på länkarna får handledningen anpassat till en specifik domän. Så att det som exempel det står Dans.se i stället för Mina Aktiviteter i rubriker och texter i handledningen. Samt att även länkar går till Dans.se istället Mina Aktiviteter. Detta genom att lägga till en av dessa texter i i slutet av webbadressen.

?cwDomain=dans.se för Dans.se
?cwDomain=idrott.se för Idrott.se
?cwDomain=minaaktiviteter.se för Mina Aktiviteter

Som exempel: https://cogwork.se/handledning/integrera/visa-pa-egen-webbplats/?domain=dans.se.