Katalog

När ni filtrerat ut de aktiviteter ni vill inkludera i katalogen, exempelvis ett kursblock med terminens alla publika kurser, så väljer ni att exportera urvalet till en katalog.

Visa sammanfattning istället för hela beskrivingen

Börja med att i organsiationens allmnna inställingar för aktiviteter välja att aktivera sammanfattningar. Därefter får ni möjlighet att lägga in sammanfattningar på alla aktiviteter när ni plockat upp dem för redigering.

I aktivitetslistan väljer ni sedan att visa sammanfattningar men inte beskrivningar. När ni sdan exporterar katalogen så kommer sammanfattningarna att ersätta beskrivningarna (förutsatt att det finns en sammanfattning inlagd på aktiviteten).