Adressetiketter

Det går att skriva ut adressetiketter genom att exportera en Excel fil från Mina Aktiviteter och sedan använda Microsoft Word för att skapa etiketterna. I Adressboken går det att välja filtrera vilka som ska ha utskick till exempel de som tillhör en specifik grupp. Det går även att begränsa sig till alternativt lägga till de kolumner adressuppgifter ska hämtas ifrån. Det går även senare i Microsofts guide för att skapa etiketter välja vilka kolumner adressdata ska hämtas från. När urval och filtrering är klar går det att exportera sökresultat och välja filformat Excel.

Adressboken

Listor och menyval

Skapa adressetiketter i Word

Det går sedan att följa Microsoft instruktioner för att skriva ut etiketter för distributions listor. Nedan är även några förtydligande för hur processen ser ut i senaste versionen av Word (2021-02-18).

Skriva ut etiketter för distributions listan

Starta guiden för skapande av etiketter

Välj fliken Utskick i Word för att sedan under ”Starta koppling av dokument” välja ”Steg-för-steg-guiden Koppla dokument”

Steg 2 i guiden

Se till att det är inställt på ”Ändra dokumentlayout.” Därefter klicka på ”Etikettalternativ” för at välja Etikettleverantör samt Produktnummer. Informationen om hur många etiketter det är per sida kan saknas eller variera.

Steg 3 i guiden

Välj valet ”Befintlig lista” och sedan välj Excel filen du har exporterat från Mina Aktiviteter

Steg 4 i guiden

Välj Adressboken för att välja vilka kolumner som ska hämtas från Excel filen och hur dessa ska presenteras. Oftast finns inte alla kolumner med så man behöver välja ”Matcha fält” för att ange vilka kolumner som ska vara med. Det kan även saknas matchningsfält för fullständigt namn men går bra att matcha kolumnen fullständigt namn till fältet förnamn. Det kan även saknas fält för C/o adress men går som exempel lägga till den som Adressrad1 och gatuadressen som Adressrad2.

Steg 5 i guiden

Då hämtas informationen från Excelfilen och det är först nu det går att se innehållet i respektive etikett.

Steg 6 i guiden

Koppla dokumenten där det även finns möjlighet att skriva ut. Det kan då vara bra att göra en testutskrift och då gärna välja en sida som har med alla rader, som till exempel en extra rad för C/0 adress.

Det kan svårt att öppna Word filen om den tillsammans med Excel filen skickas med e-post till en annan dator. Därför är det oftast bäst att välja att skriva ut etiketterna som pdf och sedan skicka pdf filen.