Bifoga filer i utskick

När ni gör utskick i Mina Aktiviteter kan ni bifoga filer genom att ladda upp filen på internet och sedan länka till den i utskicket.

Ladda upp fil

Ni kan länka till en fil ni har laddat upp på som exempel er webbplats eller till molntjänster som Dropbox, Google Drive och OndeDrive. Det är dock viktigt att filen är publik tillgänglig. Det går även att ladda upp filen och dela den via Mina Aktiviteter genom att följa nedanstående steg.

  1. Gå till sidan Dokumentarkiv under Organisation. Klicka på en mapp för att välja vilken mapp filen ska laddas upp till. Ni kan även skapa en ny undermapp och döpa den till som exempel ”Bifogade filer utskick”.
  2. Ladda upp filen och ange namn och eventuell beskrivning. Viktigt att ni kryssar ut valet ”Skyddat”, för om valet ”Skyddat” är ikryssat kan de som får utskicket inte öppna filen.
  3. Efter att filen är uppladdad kan ni högerklicka på länkikonen för filen ni vill infoga och kopiera länkadressen.

Dokumentarkiv

Länka till fil i utskicket

I steg ”Steg tre : Redigera brev” i utskicksguiden kan ni i redigeraren skriva in namnet som länken till filen ska ha, som exempel ”Årsmötesprotokoll 2024”. Markera texten och välj att skapa en länk till filen och i fältet URL kopiera in länkandresen för filen. Under fliken mål kan ni välja valet ”Nytt fönster.”