Hämta individer

Använd users för att hämta informatiom om en eller flera individer.

Identifierning kan även ske genom endast kortnummer inom organisationen. Kortnummer kan med fördel läsas via exempelvis en streckkodsläsare. Som kortnummer kan även personnumret anges eftersom streckkoden på exempelvis vanliga körkort innehåller personnumret.

Exempel på begäran av XML-fil

https://minaaktiviteter.se/xml/?type=users&pw=&name=Kalle+Testperson&email=kalle.anka@cogwork.se

Parametrar vid begäran av individer (users) via API

ParameterKommentar
type*Alltid users
org*Organisationens id eller kod
pw*Organisationens lösenord (se organisationsinställningarna)

*) Obligatoriska parametrar

Valbara datafält som vanligtvis kan inkluderas i svaret eller exportfilen

FältnamnStandardFältkodKommentar
Grundläggande personuppgifter?Basic person data
Separera för- och efternamn?separatedNamesVisar för- och efternamn i separata kolumner
KönJagender
ÅlderJaage
FöddNejdateOfBirth
Sista4Nejlast4Sista fyra siffrorna i det svenska personnumret
PersonnrNejpidPersonnummer
Adress- och kontaktuppgifter?Address and contact data
GatuadressNejstreetaddr
PostnummerNejzipcode
OrtJacityName
LandNejcountry
E-postNejemail
E-post (separerade)NejemailSeparated
E-poststatusNejemailStatusE-poststatus för den primära e-postadressen
Telefon, allaJatelephoneAllTelefonnummer: b=bostad, m=mobil, a=arbete
MobiltelefonNejtelephonemobile
HemtelefonNejtelephonehomeTelefonnummer till privatbostad
ArbetstelefonNejtelephoneworkTelefonnummer till arbete
Sociala medierJasocialMediaAccountsVisa länkar till användarens publika Facebook- och Googleplus-sidor
BankkontoNejpayToBankAccountTill vilket bankkonto som individen vill få eventuella utbetalningar
Användarkonto och behörigheter?User account info
AnvändarnamnNejusernameAnvändarnamn för inloggning
BehörighetNejuserPrivGrundläggande behörighet inom organisationen
GrupptillhörighetNejuserGroupMships
BevakningarNejsubscriptionsIndividens bevakningar av nytillkomna ärenden respektive alla ärenden
SystembehörighetNejprivGlobalGlobal behörighet inom systemet som är oberoende av enskilda föreningskopplingar
KopplingarJaconnectionsKopplingar och behörigheter inom olika organisationer
Föreslå orgNejderivedDefaultOrgIdFöreslår ny förvald organisation
Förvald organisationNejdefaultOrg
Medlemskap?Membership data
Presentationer och noteringar?Presentation and comments
Intern noteringNejconnCommentNotering endast synlig för behöriga inom den egna organisationen
Delad noteringNejadmincommentNotering som delas mellan individen själv och alla organisationer individen har koppling till
PresentationNejpersonCommentEn kort presentation av individen. Ofta inlagd av individen själv
Databasreferenser och synkronisering?Database references and data exchange
U-nummerNejpersonIdGlobalt referensnummer inom systemet
U-nr som streckkod (3of9)NejuserBarCodeStringMed omslutande *-tecken
U-nr som streckkod (bild)NejuserBarCodeImageDeltagarens unika referensnummer (U-nummer) i form av en streckkod-bild
Idrotts-IDNejidrottsIdIdrottsId (IID) från Riksidrottsförbundet (RF) i Idrott Online (IOL)
IOL-synkningNejiolSyncStatus för automatisk export till IOL
Överflödig?isObsolete
RaderaknappNejdeleteButtonGör det möjligt att radera individer från översikten
Registrant?creatorIdVilken användare som först registrerade informationen
SummeringarNejaggregations
RadNejrowNumberRadnummer i denna lista
Dölj tomma kolumnerJahideEmptyColumns
DB-id?databaseIdObjektets numeriska ID i databasen

För att exempelvis inkludera fält 1 och exkludera fält 2 skickar ni i anropet med show[Fältkod 1]=1;show[Fältkod 2]=0

Sökkriterier. Flera kan användas samtidigt

ParameterVärdenKommentar
name Individens namn eller delar av namn
email Individens e-post. Behöver inte vara den primära
groupGruppens e-postadressEndast medlemmar i gruppen med angiven e-postadress
cardNumber Kortnummer utställt på individen
keyCardRefTextsträngEndast individer som tilldelats angivet nyckelkortsnummer
minMshipDateYYYY-MM-DDEndast individer som varit registrerade som medlem någon gång efter detta datum
maxMshipDateYYYY-MM-DDEndast individer som varit registrerade som medlem någon gång innan detta datum