API: removeUserFromGroup

Genom funktionen removeUserFromGroup är det möjligt att ta bort individer från grupper. Individen identifieras av
förnamn, efternamn och e-postadress.

Samtliga variabler är obligatoriska. Tänk också på att variablernas värden alltid måste URL-kodas om de skall
skickas med i URL:en. Det spelar däremot ingen roll om ni i variabelvärdena använder använder små eller stora
bokstäver, exempelvis firstname=Kalle eller firstname=kalle.

Exempel på anrop:

https://minaaktiviteter.se/xml/?type=removeUserFromGroup&org=ma&pw=&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se&group=Testgrupp