Ekonomisk information om aktiviteter/artiklar

Pris

En aktivitet/artikel kan bara ha ett listpris. Inget pris eller annan betalningsinfo skriv dock ut i bekräftelser innan anmälan är godkänd. Om inte godkännandet är satt att ske direkt vid anmälan kan därför priset för enskilda anmälningar enkelt justeras om någon t ex skall ha rabatt.

I en framtida version kommer det att finnas möjlighet att skapa olika former av prisberäkningar utifrån t ex aktuellt medlemskap, när beställningen skett mm.

Momssats

Momssatsen hämtas från organisationens normala momsstats eller från den aktivitet som används som mall. Vid behov kan dock momssatsen för aktiviteten/artikeln ändras till något annat. Exempelvis kan momssatsen sättas till noll vid försäljning av presentkort även om momssatsen normalt är 6 eller 25 procent.

Visa sida

Momssatsens storlek styr sedan tillsammans med inställningarna i kontoplanen hur den automatiska momsredovisningen vid betalningsavprickning kommer att ske.

Boknings- och betalningsvillkor

Avgör hur betalning skall ske. De alternativ som finns är: Ej specificerat Betalningsvillkor ej specificerat. Detta medför att inget sista betaldatum sätts med automatik. Inga betalningsanvisningar kommer att inkluderas i de vanliga antagningsbeskeden och inga anmälningar kommer att bli flaggade som obetalda. Beror av anmälan Sista betaldatum beräknas utifrån datum för antagning och startdatum. Om antagning sker senare än tio 10 dagar innan startdatum blir kredittiden fem dagar, sker antagning tidigare än 60 dagar innan start blir kredittiden 30 dagar. Vid antagning mellan 60 och 10 dagar innan start minskar kredittiden successivt (linjärt) från 30 dagar till 5 dagar. Kontant på plats Kontant vid start, dvs sista betaldatum kommer att sättas till aktivitetens startdatum. Efter prova-på Sista betaldatum sätts automatiskt till en vecka efter start.

Konto

Vid den automatiska bokföringen i samband med betalningsregistrering är det detta val som styr vilket konto intäkterna registreras på. Även vid manuella konteringar av intäkter och utgifter kommer kostnadsstället som standard att tillämpas för aktiviteten. Kontot måste vara korrekt uppsatt i kontoplanen för att kunna väljas som intäktskonto till en aktivitet.

Kostnadsställe

Kallas ibland även för resultatenhet eller kostnadsbärare. Om man vill att alla registrerade transaktioner avseende aktiviteten skall bokas upp på ett visst kostnadsställe är det enda som behövs att man anger det kostnadsstället här. Kostnadsstället måste sedan tidigare finnas upplagt i ekonomimodulen.

Projekt

Finns projekt upplagda och kopplade till bokföringen så kan ett sådant pekas ut här så att alla registrerade transaktioner för aktiviteten kopplas till projektet.