Anpassa handledning

Välj domän

Handledningen anpassas automatiskt till korrekt domän om du besöker handledningen via en länk från Mina Aktiviteter, Dans.se eller Idrott.se. Det gör bland annat att om du klickar på en länk i handledningen så kommer du komma till rätt domän. Du kommer även se korrekt domän i rubriker och texter i handledningen.

Vald domän är nu: Mina Aktiviteter

Du kan även välja domän nedan. Valet av domän kommer då sparas till nästa gången du besöker handledningen från samma webbläsare om du tillåter sparandet av så kallade kakfiler.

Välj organisation

Länkar i handledning anpassas automatiskt till den organisation du är inloggad till i Mina Aktiviteter om du besöker handledningen via en länk i Mina Aktiviteter. Det gör att organisationskoden skickas med när du klickar på en länk till Mina Aktiviteter i handledningen. Där koden sedan används för att ställa in specifika funktioner i Mina Aktiviteter.

Exempel på länk till handledningen, om organisation är vald så kommer organisationskoden stå efter ”?org=”: https://minaaktiviteter.se/admin/org/.

Du kan även välja organisation nedan genom att skriva in organisationskoden. Koden hittar du på sidan Admin -> Organisation i Mina Aktiviteter Detta val kommer då sparas även nästa gången du besöker handledningen från samma webbläsare om du tillåter sparandet av så kallade kakfiler.