Översättning med Google Translate

Som standard så aktiveras automatiskt verktyget Google Translate om systemet genom exempelvis webbläsarens språkinställningar kan se att besökaren talat om att den vill se information på svenska. Översättningsverktyget fungerar i de flesta fall helt tillfredsställande för att anmälan skall kunna slutföras oavsett vilket språk besökaren pratar.

Ändra visning av översättningsverktyget genom era organisationsinställningar

I era organisationsinställningar kan ni enkelt välja om anmälningsguiden skall visa översättningsverktyget eller inte. Alternativen som finns är alltid, aldrig och anpassa. Det sistnämnda är standard och innebär att så som beskrivet ovanför att systemet försöker visa verktyget endast då det ser ut att behövas.

Visa meny för översättning till valfritt språk

Om ni vill visa översättningsverktyget i vissa sammanhang men inte andra kan ni frångå era organisationsinställningar när ni anropar anmälningsguiden. Genom att hänga på ;translator=1 eller ;translator=0 i slutet av webbadressen till anmälan så kan ni välja om det skall visas en meny för att välja språk. Skriver ni ;translator=auto så kommer systemet att själv försöka avgöra om det är lämpligt att visa en meny för språkval baserat på bland annat webbläsarens språkinställningar.

Visas som regel inte om ni bara hämtar ett html-block

Om ni skickar med format=htmlBody och inte har angett att översättningsverktyg alltid skall infogas kommer översättningsverktyget inte att visas. Orsaken till detta är att html-block i stort sett uteslutande hämtas från andra servrar och webbtjänster och då fungerar inte funktionerna för att anpassa visningen efter besökarens inställningar. Vill ni visa språkmenyn när ni hämtar ett html-block kan ni hänga på ;translator=1.

Samspel mellan översättningsverktyget och egna anpassningar av innehållet

Om ni använder er av möjligheten att anpassa innehållet på anmälningssidorna så bör ni testa hur det ser ut med och utan språkmeny. Ser det inte bra ut så kan säga till systemet att aldrig visa språkmenyn och eventuellt visa den genom er egna god.

Ni kan själva välja var språkmenyn skall placeras genom att på lämpligt ställe i sidkoden som ni själva skriver lägga in kodsnutten <div id="google_translate_element"></div>. Systemet kommer då automatiskt att komplettera med nödvändiga javaskriptkomponenter om dessa saknas.