Språkhantering

Översättning av egna texter till aktiviteter mm

Om ni har ett evenemang med gäster från olika länder och vill erbjuda den information ni själva på flera olika språk kan ni själva välja precis vilka texter som skall erbjudas på vilka språk.

Ni går till ”Admin och väljer ”Med markerade: Översätt till annat språk” och väljer sedan det andra språket. Systemet har nu skapat en lista med alla och, fraser och meningar som behöver översättas.

Motsvarande kan ni även göra för olika formulär ni skapat, t ex utvärderings- och bokningsformulär.

För att hitta översättningarna går ni till sidan Admin > Övrigt > Översättningar.

Ni kan lägga in översättningarna en och en direkt på webben. Alternativt kan ni klicka exportera översättningarna till exempelvis MS Excel, skicka dem till en annan person för översättning och sedan återimportera från sidan Admin > Övrigt > Importera data. Se bara till att få med den kolumn som heter ”Unik identifierare” eftersom den krävs för återimporten.

Översättning av systemtexter

De texter som finns i systemet och som ni själva inte kan komma åt och ändra kallas för systemtexter. Dessa kan ni inte själva hantera men om ni vill lägga till ett nytt språk som vi saknar ger vi er gärna datafiler där ni kan lägga in översättningarna på det nya språket varefter vi importerar dem till systemet.