Språkhantering

Språk vid webbanmälan

Språket vid webbanmälan ändras automatiskt till engelska, spanska eller finska om den som bokar har det språkvalet i webbläsare. Deltagare kan även själv välja de språken och svenska i webbshoppen. Automatiska utskick av som exempel antagningsbesked kommer även bli på det språk som valdes vid webbanmälan.

Om ni vill kontrollera vilket språk använts för anmälningar gå till sidan Admin > Aktiviteter > Anmälningar och klicka på de tre staplarna ”Visade kolumner” i verktygsmenyn över listan och sedan kryssa i H 1. Språk, och sedan klicka på ”Använd och sök”. Det går även att ändra språk för anmälningarna genom att välja bockikonen ”Ändra många rader samtidigt”, markera anmälningar, och sedan välja ”Språk” under rubriken ”Special” och välja det språkat ni vill ändra till. Där automatiska utskick kopplade till anmälningarna kommer bli på det valda språket.

Översättning av egna texter till aktiviteter mm

Om ni har ett evenemang med gäster från olika länder och vill erbjuda den information ni själva på flera olika språk kan ni själva välja precis vilka texter som skall erbjudas på vilka språk.

Ni går till Admin > Aktiviteter och väljer ”Med markerade: Översätt till annat språk” och väljer sedan det andra språket. Systemet har nu skapat en lista med alla fraser och meningar som behöver översättas.

Ni kan lägga in översättningarna en och en direkt på webben. Alternativt kan ni klicka exportera översättningarna till exempelvis MS Excel, skicka dem till en annan person för översättning och sedan återimportera från sidan Admin > Övrigt > Importera data. Se bara till att få med den kolumn som heter ”Unik identifierare” eftersom den krävs för återimporten.

Motsvarande kan ni även göra för olika formulär ni skapat, t ex utvärderings- och bokningsformulär. För att hitta översättningarna går ni till sidan Admin > Övrigt > Översättningar.

Översättning av systemtexter

De texter som finns i systemet och som ni själva inte kan komma åt och ändra kallas för systemtexter. Dessa kan ni inte själva hantera men om ni vill lägga till ett nytt språk som vi saknar ger vi er gärna datafiler där ni kan lägga in översättningarna på det nya språket varefter vi importerar dem till systemet.