Statistik över aktiviteter och deltagare

Med hjälp av det inbyggda statistikverktyget kan man plocka fram exempelvis hur stor andel som tidigare deltagit i någon aktivitet och hur många som sedan fortsatt att delta i efterföljande aktiviteter. Statistiken kan tas fram från ett godtyckligt urval av aktiviteter och kan brytas filtreras ytterligare utifrån ålder mm.

Lägg de aktiviteter som skall inkluderas i statistiken från aktivitetslistan

Första steget för att ta fram statistik över aktiviteter är att välja vilka aktiviteter som skall inkluderas via aktivitetslistan Kurser & aktiviteter (inloggning krävs). För att hitta de kurser ni vill ha med så behöver ni vanligtvis klicka på “Visa avancerade sökalternativ”. Då kan ni exempelvis välja “Status: Alla”, begränsa till en viss tidsperiod och kanske en viss instruktör. Sedan bockar ni för de aktiviteter ni vill ha med i statistiken. Bockar ni i övre vänstra hörnet på listan så markeras alla aktiviteter i listan. Därefter går ni längst ned och väljer “Välj och visa statistik: Addera till befintligt urval” eller “Ersätt befintligt urval” och klickar på “Verkställ”.

Definition av individer som återkommit

De som i statistiken inkluderas i siffran för “Senare anmäld och antagen till annan aktivitet” är de, som efter de datum som de anmält sig till någon av de inkluderade aktiviteterna och som efter att den sista av aktiviteterna har startat, har anmält sig och blivit antagen till någon aktivitet.