Statistik över aktiviteter och deltagare

Med hjälp av det inbyggda statistikverktyget kan man plocka fram exempelvis hur stor andel som tidigare deltagit i någon aktivitet och hur många som sedan fortsatt att delta i efterföljande aktiviteter. Statistiken kan tas fram från ett godtyckligt urval av aktiviteter och filtreras ytterligare utifrån ålder mm.

Hitta de aktiviteter ni vill ha med i statistiken

Aktiviteter och deltagare ligger kvar tills ni själva rensar bort dem. Däremot är normalt förvalet i aktivitetslistan ”Synliga och framtida” vilket medför att gamla aktiviteter som regel inte visas. För att se en tidigare period så ta bort filtreringen på endast synliga och framtida och filtrera istället på exempelvis aktivitetsblock eller datumintervall. Ni kan även filtrera på kategorier, instruktörer, ålder, delar av aktiviteternas namn mm.

Kurser & aktiviteter (inloggning krävs)

Inkludera aktiviteterna i statistiken

När ni fått fram ett urval som innehåller de aktiviteter ni vill ha med i statistiken bockar ni för just de aktiviteter ni vill ha med i statistiken. Bockar ni i övre vänstra hörnet på listan så markeras alla aktiviteter i listan. Välj sedan ”Med markerade: Välj och visa statistik: Ersätt befintligt urval” och klicka på ”Verkställ”.

Vill ni addera fler aktiviteter plockar ni fram aktivitetslistan igen, letar på aktiviteterna och väljer “Välj och visa statistik: Addera till befintligt urval””.

När ni kommit till statistiken kan ni fortsätta att filtera på deltagarnas ålder.

Definition av individer som återkommit

De som i statistiken inkluderas i siffran för “Senare anmäld och antagen till annan aktivitet” är de, som efter de datum som de anmält sig till någon av de inkluderade aktiviteterna och som efter att den sista av aktiviteterna har startat, har anmält sig och blivit antagen till någon aktivitet.

Räcker inte den inbyggda statistiken?

Om ni behöver fler möjligheter eller grafiska presentationer kan ni istället filtrera fram de aktiviteter ni vill få statistik ifrån, markera de ni vill ha med och välja ”Med markerade: Välj och visa deltagare”. Då får ni upp en deltagarlista som ni sedan kan skicka över till Excel och öppna i ett annat program för att skapa mer avancerade rapporter och grafer.

Tänk på att ni innan ni skickar över det till Excel kan behöva justera vilka kolumner ni vill plocka med er. Tar ni ut statistik ofta på det här sättet kan ni spara det till ett eget filter som ni sedan enkelt kan återanvända.