Gruppera aktiviteter

Aktivitetsgrupper används exempelvis för att välja vilka aktiviteter som skall visas i listor, för att koppla egenskaper till en grupp av aktiviteter, beräkna rabatter eller markera aktiviteter som inbördes uteslutande. Det finns tre huvudsakliga sätt att gruppera aktiviteter.

  1. Aktivitetsblock, som används för att gruppera aktiviteter som är under samma period som exempel vårterminen . Där det som exempel går att ställa in startdatum, uppehåll samt datum för visning och anmälan. Läs mer längre ner på sidan.
  2. Publik indelning för att gruppera aktiviteter i webbshopen under rubriker som till exempel Hip Hop, Jazz och Lindy Hop. Där det för denna typ av gruppering går att som exempel välja profilbild, beskrivande text och typ av nivåindelning. Läs mer längre ner på sidan.
  3. Annan aktivitetsgrupp går att välja för att ställa in rabattreglerna eller för att visa ett urval av aktiviteter på en webbsida. Läs mer längre ner på sidan.

En aktivitet ska bara tillhöra ett aktivitetsblock och en publik indelning men kan tillhöra flera aktivitetsgrupper.

Översiktssidan aktivitetsgrupper

På sidan Aktivitetsgrupper i Mina Aktiviteter kan ni skapa de olika typerna av aktivitetsgrupper. Alla tre typer av aktivitetsgrupper har valen namn, unik kod och datum när de ska visas för administratörer. Den unika koden kan som exempel användas för att enbart visa aktiviteter som tillhör den aktivitetsgruppen på en webbsida.

På sidan aktivitetsgrupper finns det även en lista med aktuella aktivitetsgrupper. Det går att under ”Visade kolumner” välja att visa tillagda rabattregler och även sortering. Genom att välja ”Ändra många rader samtidigt” och markera en eller flera aktiviteter går det lägga till eller ta bort rabattregler för de valda aktivitetsgrupperna, läs mer om rabattregler.

Efter att man valt att visa sorteringsnummer går det att klicka på ”Presentation” i listmenyn för att klicka i valet ”Redigerbara fält” för att sortera aktivitetsgrupper. Det kan speciellt vara aktuellt för publika indelningar.

Skapa och redigera aktivitetsgrupper för din organisation (inloggning krävs)

Filtrera aktiviteter utifrån grupperingar

Det går att välja att enbart visa aktiviteter som tillhör en specifik aktivitetsblock, publik indelning eller övrig aktivitetsblock. På sidan Hämta innehåll i Mina Aktiviteter går det att skapa kortkod för WordPress, JavaScript kod samt PHP kod för att visa det filtrerade innehållet på er hemsida. För att kunna visa aktiviteter med kortkod behöver ni ha installerat vårt WordPress tillägg. Beroende av vilken redigerare ni använder kan det finnas möjlighet att skapa kortkoder direkt i tillägget.

Hämta innehåll (inloggning krävs)

Skapa kortkoder i WordPress tillägget

Aktivitetsblock

Aktivitetsblock används för att sortera aktiviteter som pågår under samma period som exempel att man skapar blocket Vårterminen 2024 för aktiviteter under den perioden. Aktivitetsblock kan väljas när man skapar en ny aktivitet eller kopierar en existerande aktivitet och också i inställningarna för aktiviteten.

När ni skapar ett nytt aktivitetsblock går det att ange ett värde för ”Första aktivitetens startdatum”. När man sedan skapar en ny aktivitet går det att ange veckodag för första aktivitetstillfället Som exempel om det anger startdatumen för blocket till måndagen den 18 januari och sedan anger tisdag som veckodag kommer den aktivitetens startdatum bli tisdagen den 19 januari. Detta precis som startdatum kommer bli onsdagen den 20 januari om man skapar en kopia av en existerande aktivitet som började på en onsdag.

Det går även att lägga till uppehåll till exempel att man skapar uppehåll Sportlov 2024 mellan 2024-03-01 och 2024-03-07 för blocket Vårterminen 2024. Efter att man skapat loven så kommer de finnas sparade och nästa gången finns de tillagda och markerade och det går att avmarkera dessa och lägga till flera lov. Vilket gör att det som exempel schemalägga barnkurserna under vårterminen och dessa aktiviteter inte har några schemalagda tillfällen mellan 2023-03-02 och 2023-04-12. Där efter går det att återigen redigera blocket Vårterminen 2024 och klicka ur uppehållet Sportlov 2024 för att sedan schemalägga vuxenkurserna som inte ska ha något uppehåll under sportlovet.

Det går även att synlighet- och anmälningsperiod som automatiskt kommer att läggas till när aktiviteter skapas eller kopieras till det blocket. Ändringar som gör under ”Synlighet och Anmälningsperioder” samt ”Datum och uppehåll” kommer dock ej påverka inställningarna för redan existerande aktiviteter i det aktivitetsblocket.

Publik indelning

Publik indelning kan användas för att gruppera aktiviteter i webbshoppen. Till exempel att aktiviteterna presenteras under rubrikerna Hip Hop, Jazz och Lindy Hop. Det går även att lägga till en publik beskrivning och profilbild för respektive indelning. På sidan Grafisk profiler kan du ladda upp bilder som ska användas som profilbilder. Indelning kan väljas när man skapar en aktivitet och också i inställningarna för aktiviteten.

Har ni olika nivåindelningar kan ni använda publika indelningen för att ange vilken nivåindelning som ska gälla för aktiviteter som tillhör den indelningen. Till exempel indelningen Jazz har nivåindelningen Kurser med nivåer som Nybörjare och Avancerade. Medan indelningen Jazz har nivåindelningen Tävling med nivåer som Brons och Star,

Annan aktivitetsgrupp

I vissa fall kan man vilja att mängdrabatter enbart ska gälla för ett urval av aktiviteter istället för hela Aktivitetsblocket. Det går därför att väl alternativet ”Skapa annan aktivitetsgrupp” och sedan lägga till rabattregeln till aktivistgruppen. Det är viktigt att man inte återanvänder aktivitetsgrupper så att rabatten inte kombineras med tidigare perioder.

Det kan även vara så att kurser på en specifik ort ska visas på en egen webbsida och då kan man använda lägga till dem till den skapade aktivitetsgruppen och sedan använda koden för den gruppen för att visa kurserna på en egen webbsida.