Boknings- och betalningsvillkor med beräkning av förfallodatum

Det går att ange både egendefinierade och fördefinierade bokningsvillkor för aktiviteter och andra typer av bokningar. Bokningsvillkor styr även vilka uppgifter som ska efterfrågas vid bokningen. På sidan Aktiviteter går det att välja ett bokningsvillkor genom att redigera en aktivitet/artikel. Valet att välja bokningsvillkor för flera aktiviteter/artiklar finns även med i rullgardinsmenyn ”Med markerade” om man väljer att ändra många rader samtidigt.

Aktiviteter

Valbara fördefinierade boknings- och betalningsvillkor

Relativt antagningsdatum
Om tiden från antagning till kursstart är mer än 60 dagar sätts förfallodatum till 30 dagar efter antagning. Om antagning sker närmare inpå kursstart än tio dagar blir förfallodatum fem dagar efter antagning. Om tiden mellan antagning och kursstart är mellan 60 dagar och tio dagar minskar tiden som beställaren har på sig att betala successivt (linjärt) från 30 dagar till fem dagar efter antagning.

Kontant första tillfället

Förfallodatum sätts till startdatum för aktiviteten.

Efter inledande prova-på
Förfallodatum sätts till en vecka efter aktivitetens startdatum.

Som standard anges det fördefinierade villkoret ”Relativt antagningsdatum” och det går även i rullgardinsmenyn för bokningsvillkor att ange att inga betalningar kommer att hanteras.

Lägga till egna boknings- och betalningsvillkor med beräkning av förfallodatum

Det går även att definiera egna bokningsvillkor som kommer kunna välja i samma rullgardinsmeny som de fördefinierade villkoren. Egendefinierade boknings- och betalningsvillkor kan läggas till och ändras på sidan Bokningsvillkor.

Admin > Aktiviteter > Inställningar & shop > Bokningsvillkor (inloggning krävs)

1. Beräkning av förfallodatum

Det går att sätta förfallodatum för både startavgift/anmälningsavgift och för full betalning. Som standard används aktivitetens startdatum men det går också att välja att använda sig av aktivitetsblockets startdatum.

Minsta antal dagar från avi
Oavsett startdatum/leverans ges beställaren ett visst antal dagar på sig att betala.

Största antal dagar efter avi
Förfallodatum skall inte vara längre än ett visst antal dagar efter avisering/fakturering.

Minsta antal dagar före start
Hur många dagar innan aktivitetens start som betalning skall ha inkommit. Kan även vara negativt, dvs betalning behöver inte ske förrän ett visst antal dagar efter aktiviteten.

Största antal dagar före start
Betalning behöver inte ske förrän tidigast ett visst antal dagar innan aktivitetens start. Kan även vara negativt, dvs förfallodatum skall inte vara tidigare än ett visst antal dagar efter aktiviteten.

Procent av tid från avi till start
Procent av tid från avi till start. Förfallodatum baseras på hur lång tid innan aktivitetens start som antagning sker. Om värdet sätts till 50% och antagning sker 40 dagar innan startdatum så får deltagaren 20 dagar på sig att betala.

Prioritering mellan villkor

De fasta villkoren har prioritet framför flytande förfallodatum. Ett senare förfallodatum prioriteras framför ett tidigare om de hamnar i konflikt. Om det efter villkoren finns ett spann så väljs det längsta förfallodatumet. Om villkoren endast ger avgränsning åt ett håll används det datumet. Är villkoren helt tomma returneras inget datum alls.

2. Avbokningsvillkor

I villkoren under rubriken ”Avbokningsvillkor” ställer ni själva in om och när deltagarna har möjlighet att avboka sig själva.

Om de har möjlighet att avboka så kommer de att i mejlbekräftelser mm att få en avboka-knapp. De kan även avboka när de loggat in till sitt personliga konto. Varje gång någon försöker avboka så kollar systemet om det fortfarande är tillåtet att avboka på egen hand.

3. Visa och påminn om förväntade betalningar

Det går att ställa in att betalinfo inte ska visas förrän ett visst antal dagar före att avgiften förfaller, vilket kan vara användbart då det är lång tid mellan att anmälan öppnar och startdatum för aktiviteten.

Om anmälningsavgift/handpenning ska betalas innan hela avgiften går det att ställa in att påminnelse ska skickas ett visst antal dagar före eller efter att anmälningsavgiften förfaller. Det går även att ställa in påminnelse ett visst antal dagar före full betalning förfaller.

I bokningsvillkoret ställs det inte in påminnelser för full betalning efter förfallodatum, utan det görs på sidan Webbshopinställningar.

På sidan Webbshopinställningar går det att ställa in tidsintervall för betalningspåminnelser och där dessa datum gäller för alla bokningar.

Webbshopinställningar

4. Vilka uppgifter skall efterfrågas och vilka skall vara tvingande vid anmälan?

Det går att ange vilka uppgifter som inte ska efterfrågas (kolumn N), som efterfrågas men ej är obligatoriska (kolumn F), som efterfrågas och kräver svar (kolumn K). Om inga val görs gäller de automatiska inställningarna för om en uppgift ska anges eller visas (kolumn A). Som standard är det även förvalt att om e-postadress anges måste den bekräftas genom att skrivas in två gånger.

Vid bokning kommer alltid förnamn, efternamn och e-post efterfrågas i första steget. Om individen inte redan finns registrerad i Mina Aktiviteter kommer övriga uppgifter efterfrågas utifrån inställningarna i bokningsvillkoret.

5. Bokningsvillkor som måste godkännas innan en bokning påbörjas

Det går att ange bokningsvillkor som den bokningsansvarige aktivt måste godkänna.

6. Extra text som visas i samband med betalning

Oftast räcker det med den vanliga betalningsinformationen vid bokningar men går vid behov lägga till extra information.