Individer och licenser

Vilken klubb det står att en individ tävlar för styrs helt och hållet av vilka licenser individen innehar vid tävlingstillfället.

Förbundstillhörighet på tävlingar vid multipla licenser inom DSF

Inom Svenska Danssportförbundet (DSF) förekommer det att en individ har giltig licens inom två eller fler olika förbund som var och en skulle ha tillåtit deltagaren att kunna starta i tävlingen. Om så är fallet så väjer systemet på tävlingen licens utifrån följande regler:

  1. Om licenserna nått olika långt i ansökningsprocessen så väljs i första hand de som licens som kommit längst. D.v.s en godkänd licens trumfar alltid en preliminär licens.
  2. Om någon av licenserna tillhör samma förbund som det förbund inom vilket tävlingen arrangeras så väljs den licensen