GDPR och dataminimering

Automatisk radering av avslutade gruppmedlemskap

När en person som varit medlem har avslutat sitt medlemskap i gruppen styr denna inställning under hur lång tid informationen om det avslutade gruppmedlemskapet kommer att bevaras i systemet. Om man exempelvis ställer in att avslutade medlemskap skall bevaras i 18 månader så innebär det att alla medlemskap som avslutats för minst 18 månader sedan kommer att raderas. Det behöver däremot inte ha gått18 månader efter det att gruppmedlemskapet avslutades.

I de flesta fall finns inget behov av att spara historik om avslutade medlemskap varför det i inställningar normalt skall läggas in i gruppinställningarna att ingen historik skall bevaras över avslutade medlemskap.

Om ni använder systemet fullt ut som ert primära administrativa system måste däremot historik om styrelsemedlemmar, revisorer och liknande bevaras under avsevärd tid. Eftersom preskriptionstiden för ekonomiska brottmål och ärenden är 10 år så är det lämpligt att bevara historiken i 11 år. Då finns informationen finns kvar om det uppstår en tvist för något som inträffade för tio år sedan.

Om ni exempelvis är en förening som skapat grupper för olika hedersuppdrag kan det vara lämpligt att helt stänga av automatisk radering av historiken eftersom både föreningen och de som haft hedersuppdragen i allmänhet vill bevara historiken.