Bokföring och ekonomi

Bokföring kan om så önskas göras helt inom verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Hanteringen av aktiviteter, betalningar för dessa, utskrift/utskick av kvitton, kontering, uppföljning av obetalda avgifter och export till externa ekonomisystem mm kan integreras och till stor del ske utan manuellt arbete. Innan automatiken kan fungera måste dock en del inställningar göras och eventuell befintlig information importeras. För att aktivera filöverföringen från Bankgirot måste ni teckna ett avtal om detta med er vanliga bank.