Tjänsten Bankgiro Inbetalningar

Ni som är kunder hos Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank eller Länsförsäkringar bank kan automatisera avprickning av bankgiroinbetalngar genom banktjänsten ”Bankgiro Inbetalngar” där ni väljer oss som servicebyrå. Om ni är kund hos Nordea eller SEB finns instruktionerna på nedanstående sida.

Integration Nordea

Integration SEB

Tjänsten ”Bankgiro Inbetalngar” innebär att Bankgirot en eller flera gånger per dag skickar en BgMax-fil till oss med detaljerad information om alla genomförda BG-betalningar till ett specifikt bankgironummer. Det gör att ni direkt ser all information som ni annars bara ser på pappersutdrag eller i Bankgirots egen internettjänst Elin (som ni når via er Internetbank). Ni slipper själva kontrollera och sammanställa uppgifter från olika ställen och betalningsavprickningen kan automatiseras.

Ofta är en inbetalning via bankgiro till er avprickad, konterad och klar bara någon timme efter att inbetalningen finns tillgänglig hos Bankgirot.

Avtal med er bank för tjänsten Bankgiro Inbetalningar

För att aktivera filöverföringen från Bankgirot måste ni teckna ett avtal om detta med er egna bank. Vi kan inte göra det åt er och ni kan inte heller vända er direkt till Bankgirot.

Bankgirots beställningsblankett här nedanför lämnar ni till er egna lokala bankkontakt.

Beställningsblankett för Bankgiro Inbetalningar med hård OCR-kontroll

Beställningsblankett för Bankgiro Inbetalningar med mjuk OCR-kontroll

Sammanfattning av avtalets innehåll
TjänstBankgiro Inbetalningar
Kundnummer avtal692416 (CogWork)
Kommunikation från BGCServicebyrå nr 910557 (CogWork)
Leverans/periodicitetEfter varje insättningstillfälle på kontot
Separat bildfil/avbildsfilJa
OCR-kontroll1Hård utan längdkontrollsiffra (alternativt mjuk)
Utökad blankettregistrering2Ja. Ingen kontroll av checksiffra, längd eller format
Övriga uppgifter
Teknisk kontaktErik Terenius (erik@cogwork.se,
070-962 84 84)
Provkörning av filöverföringNej
Test av OCR-avierNej

Viktigt! Ni själva skall INTE läggas in som kontakt för avtalet 692416. Alla kontaktuppgifter gällande avtalet skall vara till företaget CogWork AB.

1) Filöverföringen fungerar både med och utan OCR-kontroll. Om ni även får in andra inbetalningar på bankgironumret behöver ni ha mjuk kontroll. I annat fall är hård kontroll att föredra eftersom det reducerar antalet felaktiga inbetalningar. I inställningarna för bankgironumret i CogWork-systemet måste också OCR-hantering aktiveras för att utgående betalningsavier mm skall utformas med OCR-nummer.

2) Utökad blankettregistrering innebär att Bankgirot försöker identifiera OCR-nummer även i handskrivna inbetalningsavier

Kostnad

För att kunna utnyttja tjänsten Bankgiro Inbetalningar måste ni ha ett bankgirokonto. Om ni inte redan har det så är kostnaden för att öppna ett nytt bankgirokonto omkring 250 kr. För tjänsten Bankgiro Inbetalningar tar sedan er bank ut en avgift på omkring 1,25 kr per bankgirotransaktion. Den exakta kostnaden kan variera mellan olika banker.

Vissa banker fakturerar sedan en avgift för själva datakommunikationen/filöverföringen som dock fördelas proportionellt på alla organisationer som nyttjar tjänsten varför kostnaden per organisation blir liten. När detta skrivs blir den årliga kostnaden för detta mellan några tior för mindre organisationer med spridda inbetalningar upp till några hundrallappar för de organisationer som dagligen tar emot bankgiroinbetalningar med bildfiler.

CogWork tar inte ut någon extra avgift för att automatiskt läsa in och pricka av bankgirobetalningar.

Redovisning via er Internetbank förblir tillgängligt men pappersutskick upphör

När filöverföring via Bankgiro Inbetalning aktiveras så upphör normalt tjänsten kontoutdrag på papper om ni har en sådan. Ni bör därför säkerställa att ni har en alternativ inloggning till ert Bankgirokonto, t ex via er egen bank, så att ni fortfarande kan ta del av alla inkommande betalningar även om filöverföringen via CogWork inte skulle fungera som avsett. Speciellt viktigt är detta i början eftersom det ibland kan uppstå en del frågetecken då tjänsten först aktiveras.

Mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer

Om ni väljer att i avtalet med er bank aktivera mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer så måste ni i inställningarna för det bankgirokontot ange att OCR alltid skall användas. Tänk också på att om ni valt hård kontroll så kommer tidigare skickade referensnummer som inte är OCR-nummer inte att kunna användas vi inbetalning via en Internetbank. Det gör däremot ingenting om ni under en period använder OCR-hantering för kontot utan att OCR är aktiverat på själva bankgirokontot.

Testa överföringen

Betala in 1 krona och ange som meddelande till mottagare endast 133.
Siffran 133 är det första fullständiga OCR-numret med längd och kontrollsiffra. 133 har dock ingen innebörd i systemet utan när betalningen registreras kommer den att fastna för manuell hantering. När den gör det kan ni boka bort testinbetalningen som öresutjämning.

1) Betala via en vanlig internetbank. Detta är den viktigaste kontrollen. Inbetalningen bör synas i systemet senast två bankdagar efter att den lagts in.

2) Betala via en handskriven betalningsavi. Detta är för att kontrollera att överföringen av bildfiler fungerar korrekt.
Inbetalningen bör synas i systemet senast fem bankdagar efter att inbetalningen postats.

Information om tjänsten hos Bankgirot

Bankgirots information om tjänsten Bankgiro Inbetalningar

Bankgirots information om FTP-kommunikation i VPN-tunnel

Information om tjänsten Bankgiro Inbetalningar vid olika banker

Swedbank (gratis år ett därefter 500 kr/år, transaktionskostnad 1,25 kr)

Handelsbanken

Danske Bank

Länsförsäkringar bank