Dispenser

Lägga till och redigera dispenser och justeringar för individer och lag

Dispenser och justeringar kan läggas till och redigeras av alla som i Mina Aktiviteter är uppsatta som medlemmar av gruppen ”Tävling, förbundsadministratörer”.

Innehåll på denna sida

Skillnaden mellan dispens och manuell justering

Rent tekniskt fungerar dispenser och manuella justeringar på exakt samma sätt. För att underlätta sökbarhet och systemunderhåll är det dock viktigt att särskilja de båda typerna.

Dispens eller innebär inom systemet att förbundsansvariga har tagit ett aktivt och formellt beslut att flytta tävlande till ny regelgrupp/klass. För att det skall anses som en dispens skall det också finnas ett val från förbundshåll. Om reglementet säger att det måste ske eller att den tävlande har rätt att välja själv så betraktas det inte som en dispens.

Manuell justering är när en användare, t ex från förbundet, manuellt lagt in information om regelgrupps- eller klasstillhörighet utan att de grundar sig på en dispens eller ett möligt fritt val. Manuella justeringar krävs dels för att lägga in ingångsdata då systemet går igång, dels då alla delar av reglementet inte hanteras korrekt eller fullt ut av systemet.

Eget val innebär att de tävlande haft möjlighet att själva välja och att så skett.

Regelgruppsförändring på individnivå

Plocka upp översikten för den enskilda individen. Det kan ni exempelvis göra genom att söka efter individens namn i sökrutan uppe till höger eller alternativt via listan över alla licensinnehavare ”Start > Tävling > Licensierade individer

På tävlingsöversikten för den enskilda individen klickar ni på ”Lägg till manuell justering” och fyller i aktuella uppgifter. Till skillnad mot automatiskt beräknade regelgruppsförändringar så kan manuellt inlagda poster både redigeras och helt tas bort av förbundsansvariga.

I tabellen över alla regelgruppsförändringar så visar kolumnerna ”Tävling” och ”Tävlande” bakgrunden till regelgruppsförändringen.

Klassförändring för ett enskilt lag

Fungerar på motsvarande sätt som regelgruppsförändringar fast för specifika par, trior och lag etc.

Observera att dispenser normalt avser primärt individer snarare än ett specifikt lag och därför skall läggas in som regelgruppsförändringar på en eller fler personer i det aktuella laget.