Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

1. Bör jag helt radera anmälningar?

Svar nej, anmälningar till kurser och annat bör normalt aldrig raderas även om personen aldrig påbörjat aktiviteten.

Om det t ex registrerats ett krav på betalning så får anmälan aldrig tas bort (eftersom den då är länkad till andra tabeller) men även annars finns motiv till att låta dem ligga kvar:

  • Det måste framgå varför en person finns registrerad i systemet (viktigt!)
  • Det är ofta bra att i efterhand kunna se om en viss personer tidigare anmält sig till kurser och aldrig dykt upp eller hoppat av
  • Gör det möjligt att i efterhand skicka information om nya liknande kurser
  • Förenklar statistik och verksamhetsuppföljning

De fall man faktiskt kan och bör helt radera anmälningar är t ex om personer dubbelanmält sig eller anmält sig till två eller fler lika kurser men bara avsett att delta i en av dem. Om ingen betalningsanmodan eller liknande skickats kan då de inaktuella anmälningarna tas bort.