Vanliga frågor och svar

1. Bör jag helt radera anmälningar?

Svar nej, anmälningar till kurser och annat bör normalt aldrig raderas även om personen aldrig påbörjat aktiviteten.

Om det t ex registrerats ett krav på betalning så får anmälan aldrig tas bort (eftersom den då är länkad till andra tabeller) men även annars finns motiv till att låta dem ligga kvar:

  • Det måste framgå varför en person finns registrerad i systemet (viktigt!)
  • Det är ofta bra att i efterhand kunna se om en viss personer tidigare anmält sig till kurser och aldrig dykt upp eller hoppat av
  • Gör det möjligt att i efterhand skicka information om nya liknande kurser
  • Förenklar statistik och verksamhetsuppföljning

De fall man faktiskt kan och bör helt radera anmälningar är t ex om personer dubbelanmält sig eller anmält sig till två eller fler lika kurser men bara avsett att delta i en av dem. Om ingen betalningsanmodan eller liknande skickats kan då de inaktuella anmälningarna tas bort.