Statistik och verktyg för tävlingsgrenar

Inkluderade tävlingsanmälningar

I statistiken inkluderas alla som har startat eller är planerade att starta. Exempelvis är de som är anmälda men som inte ännu inte tilldelats något resultat inkluderade. Även de som startat i men inte gått vidare från uttagningar är inkluderade. Alla som strukit sig eller vars klass har utgått är exkluderade.

Observera att det kan ta ett antal dagar efter att en tävling avslutats innan resultatlistan i Mina Aktiviteter är uppdaterad och kontrollerad. Normalt skall detta vara gjort inom sju dagar efter tävlingens slut men diskvalificeringar kan i vissa fall ske långt efter att tävlingen avgjords om det exempelvis visat sig att start skett i fel klass.

Länkar

Statistik tävlingsgrenar