Grafiska profiler

När ni hämtar information från Mina Aktiviteter och visar den på er egen webbplats så kan ni välja att applicera en egen grafisk profil. Ni kan ha flera grafiska profiler för olika syften och själva välja vilken profil som skall användas när.

Hur grafiska profiler fungerar

  • Utifrån ett antal val ni kan göra avseende bakgrundsfärger mm genererar systemet automatiskt stilinformation (CSS-kod) för webbanmälan mm. Dessa val räcker i de allra flesta fall för att skapa den grundläggande grafiska profil ni önskar.
  • Ni kan själva addera godtycklig CSS-kod som placeras efter den automatgenererade CSS-koden. Detta innebär att ni har full kontroll över den slutgiltiga CSS-koden.
  • Grafiska profiler gör det enkelt att länka till bilder ni laddat upp för att använda som bakgrundsbilder mm. Bilderna laddar ni enklast upp ifrån översikten över era grafiska profiler.

Skapa en ny grafisk profil

Under organisationsinställningarna hittar ni Grafiska profiler (inloggning krävs). Klicka där på ”Ny grafisk profil”.

Se vidare

Administrera grafiska profiler (inloggning krävs)


Basmall för webbshoppen

Information om stilmallar på Wikipedia

W3Schools CSS Tutorial (på engelska)