Byte av aktivitet för en befintlig anmälning

Hur ni går tillväga om en deltagare som redan anmält sig vill byta till en annan aktivitet beror på om ni hunnit registrera någon form av betalning för anmälan.

Alternativ ett: Om ingen betalning registrerats

Plocka upp anmälan för redigering och välj den nya aktiviteten i rullgardinsmenyn för ”Aktivitet”. Finns den inte med i listan över aktuella aktiviteter så klicka på förstoringsglaset för att söka bland samtliga aktiviteter. Bocka gärna i ”Ytterligare åtgärd: Info med e-post” för att meddela deltagaren om ändringen innan ni klickar på ”Spara”.

Om det är en paranmälan så måste ni bryta paranmälan eller flytta båda anmälningarna till nya aktiviteten.

Alternativ två: När betalning redan registrerats

Om det redan registrerats ekonomiska transaktioner i samband med den aktuella anmälan så kan ni inte längre bara byta aktivitet på anmälan utan att bokföringen blir missvisande. Även om de ekonomiska transaktionerna ännu bara är preliminära/obekräftade är det besvärligt att ändra dem manuellt. Därför rekommenderar vi istället att ni istället avanmäler deltagaren från den gamla aktiviteten och skapar en helt ny anmälan till nya aktiviteten.

  1. Plocka upp översikten för individen.
  2. Markera den befintliga anmälan och välj ”Med markerade: Avanmäld utan krav på betalning”. Det innebär att uppgjort pris kommer att sättas till 0 kr för den gamla anmälan.
  3. Plocka upp den gamla anmälan för redigering och klicka på auto-pilen vid Registrera betalning. Då bör det visas ett negativt värde i beloppsfältet vilket innebär en återbetalning. Välj ”Tillgodo” som betalmedel, dagens datum som verifikatdatum och ange en lämplig märkning av verifikatet, exempelvis ”Byte av aktivitet”. Bocka lämpligtvis ur rutan ”Mejl vid betalning” för att inte förvirra deltagaren.
  4. Anmäl deltagaren till den nya aktiviteten. Priset på nya anmälan skall vara det vanliga så det behöver ni inte ändra. Välj  däremot ”Gå sedan till: Denna anmälan”, ”Status: Antagen”, bocka ur ”Skicka mejl om status ändras” och klicka på spara.
  5. Alt a) Om ni har valt att automatiskt belasta tillgodohavande då en individ antas till en aktivitet så är ni klara nu.
    Alt b) Om inte så klickar ni på auto-pilen vid Registrera betalning när ni kommer tillbaka till samma anmälan. Alla uppgifter bör vara korrekt ifyllda med automatik men om inte så justera dem så att det står samma betalsätt (Tillgodo), verifikatmärkning mm som det nyss skapade verifikatet för gamla anmälan. Nu kan ni om ni vill lämna kvar bocken i ”Mejl vid betalning”. Klicka på spara för att slutföra.