Byte av aktivitet för en befintlig anmälning

Sök upp personens sida i Mina Aktiviteter och under rubriken ”Anmälningar till aktiviteter” markera anmälan och välj sedan i rullgardinsmenyn valet ”Byt till annan aktivitet”. Välj om priset ska räknas om eller om nuvarande pris ska behållas och klicka sedan på ”Verkställ”. Efter bytet bör det kontrolleras så priset är korrekt. För att skicka ny anmälningsinformation går det att klicka på brevikonen till vänster på raden för anmälan och välja sedan ”Skriv meddelande” med inramning ”Standard/automatisk”. Om det är en paranmälan så måste ni bryta paranmälan eller flytta båda anmälningarna till nya aktiviteten.