Våra medarbetare

Alla våra medarbetare kan nås via e-post, info@cogwork.se och telefon, 018-24 55 52. Vill du kontakta en specifik medarbetare så finner du kontaktuppgifterna nedan.

Erik Terenius, grundare och VD

Erik TereniusErik har studerat Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet och arbetat med IT-lösningar sedan mitten av åttiotalet. Från mitten av nittiotalet har merparten kretsat kring Internet, bl a utveckling av ett webbaserat journalsystem. Efter sekelskiftet har arbetsuppgifterna mycket handlat om multinationella koncerngemensamma IT-lösningar, t ex affärssystem och webbportaler.

E-post erik@cogwork.se   Telefon 0709-62 84 84

Johan Ehn, ekonomi- och kundansvarig

Johan EhnJohan Ehn är civilekonom och har gedigen erfarenhet av både föreningsarbete och kvalitetsarbete.

I yrkeslivet har Johan arbetat med kvalificeringar och kvalitetsfrågor inom kvalitetskontroll, produktutveckling och hållbarhet.

I föreningslivet har Johan varit engagerad som kassör, sekreterare och revisor i föreningar och distriktsorgan

E-post johan@cogwork.se   Telefon 0709-56 19 33

Niclas Evaldsson, programmering och webbsupport

Johan EhnNiclas har lång erfarenhet av att bygga och vidareutveckla webbplatser i olika publiceringsverktyg .

Niclas brinner för frågor kring hållbarhet och miljömedvetenhet och är på fritiden ordförande i föreningen Jordens Vänner Uppsala.

E-post niclas@cogwork.se   Telefon 073-507 99 80

Mårten Ehn, databasunderhåll och integration

Johan EhnMårten är civilingenjör från KTH i Stockholm och har tidigare arbetat med en mängd olika IT-projekt.

Mårten arbetar främst med integration, databasunderhåll och bearbetning av data när nya kunder lyfts in i systemet.

E-post marten@cogwork.se