Så kan en uppstart gå till

Efter att ni som ny kund kontaktat oss via intresseformulär, mejl eller telefon så har vi ett inledande samtal om vår lösning kan passa er verksamhet.

Vill ni därefter veta mer om systemet så bokar vi tid för en presentation. Ibland träffas vi fysiskt hos er eller oss men oftast genomförs presentationen digitalt med en medarbetare från oss och med en eller fler representater från er. Presentationen brukar ta mellan en och två timmar.

Vi lägger upp er i systemet

Om ni efter presentationen vill gå vidare så skapar vi ett konto till er och hjälper er att importera befintliga uppgifter såsom listor på användare, medlems- och kundregister, tidigare och kommande aktiviteter, grafiska profiler mm.

Beroende på hur omfattande er verksamhet är och vilka anpassningar som behövs så kan det behövas en tid för att allt skall bli korrekt upplagt i systemet. Om det är en stor eller mer komplex verksamhet så brukar det bland annat bli en del bollande och justeringar med roller och behörigheter inom systemet innan allt fallit på plats.

Utbildning

När systemet är på plats så hjälper vi till att utbilda era medarbetare, antingen på plats eller digitalt. Utbildningen genomförs typiskt under två timmar och vi arbetar med er egna organisation i det riktiga systemet. Om det är många medarbetare med olika arbetsuppgifter så kan utbildningen också splittras på olika användargrupper.

Start

Har ni redan en pågående verksamhet med befintliga system eller rutiner som kommer att bytas ut så kan övergången ske i små steg eller allt på en gång. Våra medarbetare har stor erfarenhet av implementeringen och vi hjälper er givitvis att planera övergången i detalj.

Om ni har många medarbetare och vi genomförde den första utbilningen innan ni var igång på allvar med systemet så kan det vara lämpligt att genomföra en kompletterande utbildning någon månad senare efter att det exempelvis kommit in en mängd riktiga bokningar.

När ni är igång

Även efter att ni gått igång skarpt så fortsätter vi gärna att inledningsvis hjälpa er med det praktiska arbetet inom systemet.

Vill ni att vi även på längre sikt skall hjälpa er att lägga upp kommande kursomgångar, göra anpassade massutskick, hjälpa till med er egna kundsupport mm så kan vi teckna ett utökat supportavtal om detta.