Avancerade alternativ för aktiviteter

Antagning

Styr hur eventuell antagning sker. I dagsläget finns alternativen:

  • Endast manuell antagning Detta innebär att alla anmälningar måste godkännas av en administratör. Innan det skett skickas ingen betalinfo till de som anmält sig.
  • Automatisk regelstyrd antagningen. Deltagarna antas automatiskt Systemet kontrollerar anmälningen mot de villkor som satts upp, t ex åldersbegränsningar, max antal deltagare och annat. Om systemet finner att personen bör kunna antas görs detta direkt vid anmälan. Alternativt placeras anmälan automatiskt på en väntelista eller så behålls den i statusläget ”Ny” vilket då kräver manuell hantering. Detta läge medför en viss risk för att en person som anmält sig två gånger men som inte känns igen som samma också antas två gånger.
  • Anta alla direkt vid anmälan Om man på förhand vet att precis alla anmälningar
    skall accepteras kan man välja att antagning alltid sker direkt vid anmälan. Eventuell betalinfo då alltid direkt vid anmälan.

I en framtida version kommer fler alternativ att finnas, t ex automatisk antagning under vissa villkor.

Avvikande e-postmall för bekräftelse av anmälan/beställning

Standardmallen för bekräftelse av anmälan/beställning klarar av att skapa relevanta bekräftelser i de allra flesta sammanhang men vid vissa former av arrangemang så funkar inte standardmallen.

Det är dels möjligt att välja en avvikande system-mall, dels att skapa egna extra mallar som kan väljas som mall för enskilda aktiviteter. En eventuellt avvikande mall kommer att används både vid både intresseanmälningar och vid ”riktiga” anmälningar. För att mallen skall vara valbar som mall för en aktivitet måste den i mallinställningarna tilldelas funktionen/typen ”Anmälan mottagen”.

Genom att kombinera antagningsförfarande och olika mallar kan man skapa flöden och meddelanden som passar de flesta typer av aktiviteter. Ett mycket speciellt men användbart exempel är registrering av medlemskap, mer info på sidan Frågor och svar.

Avvikande e-postmall för bekräftelse antagningsbesked

Jämför stycket ovan angående avvikande e-postmall för bekräftelse av anmälan/beställning.

Avvikande e-postadress

Om man vill att en annan än den normala e-postadressen för bekräftelser mm skall användas kan man ange den här. Om ni vill att den vanliga e-postadressen skall användas så lämna detta fält tomt.

Avvikande e-postadress för automatiska mejl avseende aktiviteten kan vara praktiskt för att se till att eventuella frågor direkt hamnar hos rätt person/avdelning även om det skiljer sig från den person/avdelning som vanligtvis handlägger anmälningar/beställningar.

Administrativ notering

Frivilligt textfält avsett för administrativa noteringar om aktiviteten. Detta fält visas aldrig i samband med anmälan.