Redigera aktivitet

Redigera aktivitet

För att kunna redigera en aktivitet måste du vara administratör inom organisationen. Om du är det så kan du öppna en aktivitet för redigering bland annat genom att klicka på redigera-symbolen i aktivitetslistan.

Egenskaper och inställningar för en aktivitet

Klicka på namnet på en egenskap här nedanför för att se hjälpinfo om den.