Redigera aktivitet

För att kunna redigera en aktivitet måste du vara administratör inom organisationen. Om du är det så kan du öppna en aktivitet för redigering genom att klicka på redigera-symbolen i aktivitetslistan.

Vill du redigera samma fält/inställning för flera aktiviteter samtidigt så kan du i aktivitetslistan markera alla aktiviteter du vill ändra, välja ”Med markerade: …”.

Vill du i klump ändra fält/inställningar som inte är identiska men som hänger ihop, t ex startdatum, så kan du ofta göra det via aktivitetsblocket. Om du ändrar startdatum på blocket, sedan i aktivitetslistan visar alla aktiviteter i det blocket och väljer ”Med markerade: Ärv data från block” så anpassas alla aktiviteters startdatum från blockets startdatum men anpassat utifrån vilken veckodag den enskilda aktiviteten startar.

Egenskaper och inställningar för en aktivitet

Klicka på namnet på en egenskap här nedanför för att se hjälpinfo om den.