Redigera tävlingsinformation

I Mina Aktiviteter är det endast kansliet och andra huvudansvariga för förbundets tävlingsverksamhet som kan lägga till klasser till olika tävlingar. Ni som är tävlingsledare kan alltså inte själva ändra vilka klasser som erbjuds. Däremot kan ni redigera ordningen på klasserna och tala om vilka klasser som kommer att starta tillsammans. När ni gjort detta så kommer klassordningen och mellanrubrikerna i anmälningslistan ni hämtar ut från Mina Aktiviteter att anpassa sig därefter.

Redigera sista datum för efteranmälan och annan basinformation för tävlingen

Klicka på ”Redigera basfakta” i högermenyn på översikten för den enskilda tävlingen. Ändra de uppgifter som ni behöver justera och klicka på ”Spara”

Sista datum för efteranmälan

Ni kan själva välja hur länge klubbansvariga skall kunna registrera efteranmälningar i Mina Aktiviteter. Det gör ni genom att lägga in ett datum i fältet ”Efteranmälan”. Datumet kommer att visas publikt på översiktssidan för tävlingen i systemet Anmälningar som godkänns av klubbansvariga efter det att vanliga anmälan stängt kommer automatiskt att bli flaggade som ”Efteranmälningar” och tillskrivas dubbla startavgiften. Vill ni ändra den flaggningen för en viss anmälan gör ni detta genom funktionen ”Redigera anmälan”.

Om ni lämnar fältet ”Efteranmälan” tomt så har klubbansvariga ingen möjlighet att efteranmäla sig via Mina Aktiviteter. Det kommer inte heller att stå någon information alls i systemet om vilken som är sista dag för efteranmälan så detta lämnar klubbarna i ovisshet om efteranmälan är möjlig eller inte.

Om ni skriver samma datum i rutan ”Efteranmälan” som i rutan ”Från klubb” så kommer efteranmälan aldrig att öppna och det kommer att framgå att det inte går att efteranmäla sig efter att vanliga anmälan har stängt. Detta är normalt att föredra framför att lämna fältet ”Efteranmälan” tomt.

Ingress

En väldigt kortfattat beskrivning av tävlingen. Använd endast ren text och undvik information som finns definierade i specialfält, t ex tävlingsdatum, tävlingsledare, arrangör mm.

Beskrivning

Om ni vill kan ni lägga in en längre och mer detaljerad beskrivning av tävlingen. Undvik dock information som finns definierade i specialfält, t ex tävlingsdatum och tävlingsledare, eftersom informationen då blir besvärligare att uppdatera och också kan bli svårare att ta till sig.

Ni kan använda HTML-koder men då måste texten ni skriver i sin helhet vara validerad HTML-kod placerad inuti en DIV-tag. Använder ni HTML-kod måste ni också själva infoga radbrytningar, <br>, exempelvis genom ”<p>Stycke1</p><p>Stycke2</p>” eller ”Stycke1<br />Stycke2”.

Betalning av startavgifter

Till vilket konto som startavgifter skall betalas hämtas automatiskt ifrån inställningarna för den organisation som står som arrangör. De kan ändras av huvudansvariga för arrangerande organisation. Skapa/redigera det konto dit ni vill pengarna skall sättas in och markera att det skall vara standardkonto för inbetalning av startavgifter till tävlingar.

Admin > Ekonomi > Inställningar > Bankkonton

Tala om vilka klasser som skall starta tillsammans och i vilken ordning klasserna startar

I Mina Aktiviteter är det endast kansliet och andra huvudansvariga för förbundets tävlingsverksamhet som kan lägga till klasser till olika tävlingar. Ni som är tävlingsledare kan alltså inte själva ändra vilka klasser som erbjuds. Däremot kan ni redigera ordningen på klasserna och tala om vilka klasser som kommer att starta tillsammans. När ni gjort detta så kommer klassordningen och mellanrubrikerna i anmälningslistan ni hämtar ut från Mina Aktiviteter att anpassa sig därefter.

Klicka på ”Redigera klasser” i högermenyn på översikten för den enskilda tävlingen för att komma till den webbsida där ni kan redigera tävlingsklasserna

Specificera vilka klasser som startar tillsammans

  1. Bocka för de klasser som skall starta tillsammans. Obs – endast en grupp i taget!
  2. I åtgärdsmenyn väljer ni ”Klasser startar tillsammans” och klickar på ”Verkställ”

Om det blivit fel markerar ni de sammanslagna klasserna, väljer ”Avmarkera startar tillsammans” i åtgärdsmenyn och klickar på ”Verkställ”

Specificera i vilken ordning som klasserna startar

I kolumnen med rubriken ”Sort” visas fält ni kan fylla i eller ändra. Där fyller ni i siffror som talar om i vilken ordning klasserna skall starta. Den exakta siffran ni sätter dit spelar ingen roll utan det är endast relationen till siffrorna för övriga klasser som påverkar sorteringsordningen. Ni kan gärna sätta ut siffrorna i flera omgångar och klicka på ”Verkställ” emellan varje omgång.

Återställ sorteringsordning till standard

Om ni inte redan specificerat ordningen på klasserna eller den verkar väldigt fel så kan ni klicka på ”Återställ sorteringsordning för tävlingsklasser enligt standard”. Då sorteras klasserna om till vad om är brukligt.

Hantera direktkvalificering av startande baserat på rankinglista

Förbundsansvariga kan i tävlingsinställningarna aktivera att direktkvalificering skall tillämpas på en viss tävling.

Tävlingsarrangören kan sedan från listan över alla klasser specificera hur många som kan direktkvalificeras i respektive klass. I samma listan visas även hur många som just nu skall direktkvalificeras i klassen baserat på aktuella anmälningar.

Vid anmälan efterfrågas om den tävlande vill utnyttja möjligheten till direktkvalificering om sådan erbjuds. Innan anmälan är signerad kan tävlingsansvariga i klubben/skolan redigera valet. Arrangör kan redigera valet så länge tävlingen är öppen för redigering av arrangören. Arrangör och förbundsansvariga kan också redigera valet direkt från anmälningslistan via ”Med markerade”.

I anmälningslistor ser alla med behörighet en ny kolumn för tävlingar med direktkvalificering. Kolumnen heter DK och visar vilka som är direktkvalificerade. Under ”Visningsalternativ” finns även möjlighet att se mer data kring direktkvalificering av enskilda anmälningar.

I dataexporter av tävlingsanmälningar från tävlingar med direktkvalificering finns en ny kolumn namngiven DQ. Om tävlande skall direktkvalificeras visas siffran 1 i kolumnen (annars blankt).