Medlemsregister

Medlemsregister

Mina Aktiviteter gör det smidigt för personer att ansöka och betala för sitt medlemskap både med kort och faktura. Ni kan även bestämma vilka uppgifter de ska fylla i medlemsansökan och det går att lägga till ett frågeformulär till ansökan. Faktura eller kvitto samt välkomstmeddelande skickas ut automatiskt.

Ni kan även ställa in att medlemskap krävs vid anmälan till aktivitet, så att kostnaden för medlemskap och aktiviteten betalas tillsammans för de som ännu inte är medlemmar.

Har ni personnummer på era medlemmar kan de förnya sitt medlemskap enbart genom att betala till ert bankgironummer och som OCR-nr ange sitt personnummer.

Allt bokförs i detalj på det/de bokföringskonton ni valt för olika medlemskategorier.  Ni bestämmer själva vilka medlemskategorier ni har i medlemsregistret, vad de kostar och hur de skall bokföras.

Är ni medlemmar i Riksidrottsförbundet läses alla medlemskap automatiskt över till IdrottOnline inom någon timme. Det går även att ta fram medlemsstatistik som exempel ålder och kön utifrån som exempel Riksidrottsförbundet (RF) krav.

Kontaktuppgifter och gratis testperiod