Medlemsregister

Mina Aktiviteter underlättar medlemshanteringen för föreningar och andra medlemsorganisationer. Det är ett komplett medlems- och verksamhetssystem som automatiserar och integrerar medlemsregister, bokningssystem, bokföring, utskick och grupphantering. Det finns en stor flexibilitet att anpassa systemet utifrån er verksamhets behov och vi utvecklar hela tiden systemet utifrån våra kunders önskemål.

Systemet är webbaserat så all administration sker via en webbläsare. Mina Aktiviteter består även av domänerna dans.se och idrott.se speciellt anpassade för organisationer inriktade på respektive område.

Tydlig överblick och enkel administration

Systemet erbjuder en tydlig överblick och enkel administration av som exempel medlemsregistret, grupper, aktiviteter, anmälningar utskick och ekonomi. Det finns en stor möjlighet att anpassa och filtrera den information som tas fram. Varje individ har en egen sida i systemet där som exempel adressuppgifter, medlemskap, ekonomiska transaktioner, anmälningar och grupptillhörighet finns samlade och kan administreras.

Medlemskapet bokförs automatiskt på de konton ni valt och ni kan välja vilka kategorier ni har i medlemsregistret, vad de kostar och hur de skall bokföras. Det går enkelt att skapa grupper som styrelse och instruktörer med tillhörande e-postlistor. Behörighet i systemet kan bland annat sättas utifrån användarroll. grupptillhörighet och för en specifik aktivitet.

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap görs direkt på er egen webbplats med automatiskt utskick av faktura, kvitto och välkomstmeddelande. Ni väljer själva vilka uppgifter som ska fyllas i vid en medlemsansökan. Ansökan om medlemskap kan även ske automatiskt vid antagning till aktiviteter och medlemsavgiften betalas då samtidigt som aktivitetsavgiften vid antagning. Medlemmar kan även förnya sitt medlemskap genom att ange sitt personnummer som OCR-nummer vid bankgiroinbetalningar.

Medlemsstatisk, IdrottOnline och aktivitetsstöd

Det går smidigt att ta fram statistik i medlemsregistret som ålder och kön utifrån som exempel Riksidrottsförbundets krav. Medlemsregistret, aktiviteter och närvaroregistreringar kan automatiskt exporteras till IdrottOnline, så att underlaget för LOK-stödet inte behöver läsas in manuellt. Det går även att rapportera närvaro elektroniskt i format som DAK och ApN vid ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.

Medlemskort och incheckning

Medlemskorten innehåller streckkoder och kan användas för att checka in medlemmar till aktiviteter. Dessa kort kan vara digitala i mobiltelefonen eller traditionella plastkort. Det går även att checka in till aktiviteter med som exempel ID-kort, bibliotekskort och RFID-tag.

Priser och tjänster

Med Mina Aktiviteter har ni tryggheten att era avgifter är baserade på intäkterna som registreras i systemet. Vi hjälper er utan kostnad att komma igång med systemet. Vi erbjuder även övriga tjänster som kortbetalningar utan eget avtal, kanslitjänster och WordPress hemsidor.

Tre månaders provperiod

Ni har möjlighet att prova systemet under ett kvartal. Om ni inte vill fortsätta att använda Mina Aktiviteter efter provperiodens slut så meddelar ni oss bara det och vi kommer enbart fakturera er för eventuella tilläggstjänster som t.ex. SMS utskick.

Kontakt

Ni är varmt välkomna att höra av er till info@cogwork.se eller 0709-62 84 84 om ni vill veta mer om våra lösningar och tjänster.