Ändra lokalt ansvarig

Ändra lokalt ansvarig

Om det redan finns en lokalt ansvarig upplagd som fortfarande är aktiv

Finns det i systemet en person som är upplagd som lokalt ansvarig så kan den lämna över sin behörighet till en eller flera andra personer inom organisationen. Följande steg genomförs då av dig som sedan tidigare är lokalt ansvarig:

 • Logga in med ditt befintliga konto och gå till Admin-fliken
 • Kontrollera att rätt organisation är vald
 • Sök i adressboken efter den som skall bli lokalt ansvarig. Finns inte person i adressboken så lägg till denne
  och spara
 • Plocka upp personen för redigering och kontrollera att personuppgifterna stämmer, framförallt den primära e-postadressen
 • Tilldela behörighet som lokalt ansvarig. Observera att du efter detta steg inte längre har behörighet att ändra några uppgifter för den som just fått samma behörighet som dig självt
 • Skicka vid behov en ny inloggningsnyckel
 • Sök upp dig självt i adressboken och plocka upp dig för redigering. Sänk din behörighet till lämplig nivå och
  spara. När du gjort detta kan du inte längre själv återta din tidigare behörighet.

Om det inte finns någon aktiv lokalt ansvarig upplagd

Om det är så att det inte alls finns någon lokalt ansvarig upplagd, eller om den eller de som är lokalt ansvariga har lämnat organisationen och inte längre finns tillgängliga för att lämna över sin behörighet, behöver ni mejla supporten.

För att vi på supporten skall veta att det verkligen är vad organisationen önskar och inte bara är en förfrågan från en enskild individ måste organisationens önskemål styrkas. Vanligast är att hänvisa till kontaktuppgifter på den egna webbplatsen. Står det exempelvis där att den nya lokalt ansvarige också är ordförande eller motsvarande så är det tillräckligt för oss. Finns ingen sådan information så be gärna den som tidigare var lokalt ansvarig att bekräfta vem som skall ta över. Om det sker via mejl så skicka från en mejladress som redan finns kopplad till personen. Är det inte möjligt så får vi ta ställning då till hur vi skall gå vidare i det enskilda fallet.

E-post supporten: info@cogwork.se