Webbpublicering

Webbpublicering med WordPress 2019

Sammanfattning av guiden Webbpublicering med WordPress 2019. Boken ger en bra start för att komma igång med webbpubliceringsverktyget WordPress. Finns både som gratis digital version och att köpa som fysisk bok.  Sidhänvisningar nedan utan parentes är från den digitala versionen (hämtad 19-10-21). Sidhänvisningar inom parentes är från den fysiska boken.

Här kan du beställa både den digitala och fysiska boken.

Kapitel 1 Vad är WordPress

Kapitel med generell information om WordPress och dess historia. På sidan 11 (13) i kapitlet finns en lista med begrepp som det kan vara bra att känna till.

Kapitel 2-4 Installation, inställningar och tema

Dessa tre kapitel kan nog till en början vara bra att hoppa över om man redan har en installerad och fungerande WordPress webbplats. Fast finns bra information i de kapitlen om man som exempel skulle vilja ändra inställningarna eller byta tema för webbplatsen.  Nedan presenteras några sidor i dessa kapitel som det kan vara relevant att läsa.

Sidor 22-25 (24-27) Hur man ändrar användarinställningar och lägger till användare.

Sida 46 (48) Menyer. Hur du som exempel lägger till sidor i huvudmenyn för webbplatsen.

Sida 48 (50) Widgetar. Som du även kan läsa om i kapitel 9. Ofta används widgetar för att lägga till information som visas längst ner på alla sidor och inlägg.

Kapitel 5 Det här är blockredigeraren

I detta kapitel får du lära dig mer om hur du publicerar och redigerar inlägg och sidor med blockredigeraren.

Kapitel 6 Inlägg och sidor

Lär dig mer om inlägg och sidor. Inlägg är som exempel nyhetsinlägg som presenterats i ett flöde medan sidor är för statisk innehåll som ofta finns med i en meny.

Kapitel 7 Mediabibliotek

Till mediebiblioteket kan du ladda upp bilder, dokument och andra filer, som du sedan kan använda på alla sidor och inlägg. Det kan vara bra att ladda upp en bild till mediebiblioteket direkt i redigeringsläget för en specifik inlägg och sida, om bilden ska användas på den sidan. För att kunna sortera och se vilken sida/inlägg en bild eller annan fil är publicerad på.

Kapitel 8 Kommentarer

Detta kapitel kan vara bra att läsa om du vill att besökarna ska kunna lämna kommentarer på din webbplats.

Kapitel 9 Widgetar

Det är oftast med hjälp av widgetar du kan ändra innehållet i sidfoten längst ner på inlägg och sidor. Inlägg på webbplatser brukar också ofta ha en sidopanel med widgetar.

Kapitel 10 Tillägg

Detta kapitel kan du läsa om du vill utöka funktionaliteten på din webbplats genom att ladda ner tillägg.

Kapitel 11 Säkerhet

103 (105) På sista sidan i kapitlet säkerhet finns en bra sammanfattning över vad du behöver tänka på för att hålla sin WordPress webbplats säkert.

Länkar

Fler WordPress guider

Integrera Mina Aktiviteter med WordPress