Företag

Företag

Många av våra kunder är företag i form av aktiebolag och enskilda firmor. Här under hittar du några funktioner som våra företagskunder brukar älska.

Splittad moms

Företag är vanligtvis momspliktiga och har inte sällan olika moms på olika artiklar/tjänster. Ibland förekommer även flera olika momssatser inom en och samma bokning, exempelvis vid bokning av arrangemang som innefattar både mat med 12% moms och utbildning med 25% moms. I systemet finns därför stöd för att automatiskt generera fakturor/avier som innefattar flera olika momssatser.

Lättadministrerade och finmaskiga behörigheter

I ett företag finns det ofta många och varierande individer som är involverade i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att ha strikt kontroll på vem som är behörig att göra vad och ta del av vilken information. I systemet finns därför en finmaskig behörighetskontroll som baserar sig på grupptillhörigheter. Ni kan exempelvis skapa en grupp med namnet ”Receptionspersonal” och sedan talar ni om exakt vilka behörigheter alla som tillhör gruppen skall få. När en ny person anställs i receptionen behöver ni bara lägga till personen i gruppen ”Receptionspersonal”. Om ni känner till det så kan till och med i förväg tala om när personen skall börja och sluta i receptionen så att ni inte glömmer att plocka bort personen från gruppen då den slutar.

Automatiserat och detaljerat löneunderlag till timanställda

Våra företagskunder har ofta många personer som avlönas per timme baserat på vilka bokningar och aktiviteter de haft under en månad. Vi har därför gjort det busenkelt att koppla löneavtal till individer och automatiskt plocka fram detaljerade löneunderlag baserat på bokningsdata som redan finns i systemet.

Kontakta oss