Exportera verifikationer till andra ekonomiprogram

Svenska bokföringsprogram stödjer vanligtvis import av verifikationer skapade i andra program via SIE4-filer. SIE4-filer är en standard som bland annat kan innehålla information om en samling verifikat, inklusive alla enskilda transaktioner i verifikaten.

Kontrollera att bokföringen är klar

Ni bestämmer först ett intervall som ni vill läsa över, t ex hela januari månad (1/1 till 31/1). Sedan kontrollerar ni att alla banktransaktioner är hanterade, att alla fakturor är konterade, att alla återbetalningar är registrerade, att inget finns kvar på observationskonton mm.

Välj ut de verifikationer ni vill exportera

Export till SIE4-fil sker från verifikationslistan. Via de vanliga filtervillkoren begränsar ni urvalet av verifikat till en vald period, t ex 1/1 till 31/1. Ni kan om ni vill även begränsa exporten till specifika verifikationsserier eller verifikationsnummer-intervall.

Registrerade verifikat

Lås alla verifikationer

Efter att ni exporterat verifikationerna är det viktigt att de inte ändras eftersom uppgifterna då inte kommer att matcha mellan systemen. Det säkerställer ni genom att låsa verifikaten.

Visa alla verifikat för aktuell period, klicka på ”Markera alla” och välj ”Med markerade: Lås verifikationer”.

Det spelar ingen roll i vilken ordning ni sorterat verifikationslistan då ni låser dem. De kommer alltid att numreras i första hand efter verifikationsdatum och i andra hand efter registreringsordning. Olika verifikationsserier numreras separat och det första verifikatet i varje nytt räkenskapsår ges verifikationsnummer 1.

Exportera till SIE4-fil

När urvalet är klart så klicka i verktygsmenyn på ”Exportera till SIE4-fil”. Ni behöver inte markera några verifikat och det spelar ingen roll hur om alla hittade verifikat visas samtidigt i tabellen. Alla verifikationer som ingår i urvalet kommer att exporteras.

Tänk på var den exporterade filen placeras. Om ni av någon anledning försöker spara om SIE4-filen är risken stor att den inte går att importera beroende på teckenkodningen inte längre stämmer.

Importera SIE4-filen till annat ekonomiprogram

I ert vanliga ekonomiprogram finns det vanligtvis en funktion för att importera data från externa program. Där väljer ni att importera från SIE4 och följer instruktionerna.