Frågor och svar om grupputskick


1. Hur hindrar jag att personer som undanbett sig information inte kommer med i utskickslistor?

Om en person undanber sig ytterligare information från oss är det ingen bra lösning att helt ta bort personen eller dess adressuppgifter.

  • Plocka fram den enskilda personen genom att skriva ”e ” följt av e-postadressen i sökrutan som finns uppe till höger på de allra flesta sidor då du är inloggad.
  • Välj ”Redigera uppgifter
  • I fältet ”Skicka info” välj ”Minimalt” och klicka på ”Spara”. Klart

I framtida versioner kommer personer själva att kunna göra detta genom att följa en länk som kan klistras in längst ned i de mejl som skickas via utskicksmodulen.


2 Vad gör jag med studsade mejl?

  • Plocka fram den enskilda personen genom att skriva ”e ” följt av e-postadressen i sökrutan som finns uppe till höger på flertalet sidor sidor då du är inloggad.
  • Välj ”Redigera uppgifter
  • I fältet ”E-poststatus” välj ”Möjliga problem” eller ”Fungerar ej” beroende på problemets karaktär. Klicka på ”Spara”. Klart

I framtida versioner kommer detta att hanteras med mindre manuellt arbete eller alternativt helt automatiseras.


3. Hur skickar jag enklast mejl till alla som deltagit i vissa aktiviteter?

Detta kan göras via funktionen för massutskick. För större organisationer som kan det generera mejl till tusentals personer varför man måste tänka sig för då man gör detta. Överutnyttjande av denna möjlighet kan också snabbt skapa en dålig relation till nuvarande och tidigare deltagare.

  1. Gå till sidan Admin > Aktiviteter (inloggning krävs).
  2. Gör en sökning så att du ser de aktiviteter du vill inkludera i utskicket. Du behöver inte se alla aktiviteter på en gång utan kan vid behov lägga till några aktiviteter till utskicket, göra nya sökningar och lägga till flera aktiviteter.
  3. Markera de aktiviteter du vill inkludera. Du kan använda ”Markera alla” och sedan avmarkera vissa om det är lättare.
  4. I åtgärdsfältet väljer du ”Lägg till i utskick” och följer anvisningarna vidare.

Räkna med att det till avsändaradressen kan att ramla in studsade mejl och frånvaromeddelanden.