Administrera klasser

Tävling > Statistik & verktyg > Klasser

Ändra klasstillhörighet för många tävlande

Om ni samtidigt vill flytta ett stort antal tävlande till en viss klass inom samma gren kan ni göra detta direkt ifrån listan över tävlande.

Tävling > Singel, par, trior & lag

  1. Skriv den nuvarande klassens förkortning i rutan ”Klass”
  2. Bocka ur ”Aktiva” om ni vill ha med alla
  3. Under fliken Detaljerad sökning fyller ni i datumet flytten skall ske i rutan ”Datum”
  4. Klicka på ”Sök”
  5. Markera i listan de ni vill flytta till ny klass
  6. I underkanten av listan väljer ni ”Med markerade: Ändra klasstillhörighet”
  7. I de nya fälten väljer ni ny klass, min- och max antal UP efter flytt mm och klickar på ”Verkställ”

UP/prickar anger ni som ett intervall med ett min- och ett maxvärde. Om individen/paret/gruppen redan tidigare har ett antal ackumulerade UP/prickar inom grenen följer detta med till nya klassen förutsatt att det ligger inom min- och maxgränserna.

Tidsbegränsade klassinställningar

Vissa inställningar inom en klass kan ändras utan att klassen i sin helhet behöver omskapas. Syftet är att slippa stänga och öppna klasser lika ofta som man annars skulle behöva.

Om inget slutdatum anges och inga efterföljande tidsbegränsade villkor läggs till så gäller villkoret tills vidare.

Eftersom slut- och startdatum kan trigga automatiska omplaceringar av klasstillhörigheter kan ni ändå behöva lägga upp nya separata tidsbegränsade villkor varje år även om de är identiska med tidigare år.

Återanvänd inte gamla tidsbegränsade villkor utan skapa istället nya villkor. Tar ni bort ett äldre tidsbegränsat villkor tar ni även bort möjligheten för systemet att veta om en tidigare klassförflyttning var korrekt. I värsta fall kommer systemet att felaktigt ta bort gamla men korrekta automatiskt genererade klassförflyttningar beroende på att de inte längre matchar de kvarvarande tidsbegränsade klassinställningarna.

Observera att det finns en knapp för att duplicera tidsbegränsade villkor från ett år till ett annat så att det går snabbt att kopiera villkoren från ett år till ett annat.

Inställningar för automatisk uppflytt från A- till S-klasser baserat på seednings- och placeringspoäng

  1. Kontrollera att A-klassen har S-klassen som nästa högre klass
  2. Lägg till tidsbegränsade klassvillkor från 1/7 till 30/6 nästkommande år med nödvändiga SP och PP.
  3. Flytta ner alla par som inte skall vara kvar i S-klass enligt instruktionen här ovanför. Nedflyttningsdatum sätts lämpligen till den 30/6.