Bokför direkt från anmälan

Obs! Om ni aktiverat automatisk filöverföring från bankgiro, kortbetalningar eller annat skall ni ALDRIG bokföra inbetalningar som kommit in den vägen manuellt så som beskrivs på denna sida.

Vid kontant betalning, betalning via presentkort, tillgodohavande eller andra betalmedel som inte hanteras helt automatiskt så bokförs detta enklast direkt från anmälan. Organisationer som inte valt att använda automatiserad avprickning via filöverföring från Bankgirot bokför även bankgiroinbetalningar via anmälningsgränssnittet.

Hitta anmälan

Det finns flera sätt att söka och plocka fram en anmälan. Om ni har tillgång till referens- eller OCR-nummer så använder ni sökrutan som finns uppe till höger på nästan alla webbsidor.

Om ni vet vem som betalat kan ni använda sökrutan för att söka på delar av namnet, e-post, telefon mm. Får ni ingen eller flera träffar hamnar ni i adressboken och kan där göra en förfinad sökning. När ni hittat och plockat upp personen så ser ni direkt alla aktuella anmälningar och beställningar.

Vet ni vilken aktivitet det är men är osäker på namnet på deltagaren kan ni istället söka via deltagarlistorna. Ni kan också söka bland samtliga anmälningar, t ex välja att se bara anmälningar som är obetalda.

Mer information om sökmöjligheter

Registrera betalning av aktivitet (Akt) och/eller medlemsavgift (MA)

Det grå fältet används för att registrera betalningar av kursavgift och eventuellt även medlemskap. Den lilla knappen med en pil på som finns längst ut till vänster på raden används för att låta systemet föreslå värden för mottagen betalning baserat på vad personen skall betala och vad som senast registrerades i systemet.

För att registrera en betalning är det ett absolut krav att det samtidigt anges både ett betalmedel och en referens till en extern verifikation. Utan detta kan nämligen underlag för bokföringen inte skapas.

Kurs
Mottagen kursavgift.
MA
Mottagen medlemsavgift.
Betalmedel
Ange i listan hur betalningen skett.
Datum
Datum då betalningen mottagits
Märkning verifikat
Det verifikatnummer eller annan märkning med vars hjälp originaldokumentet kan identifieras. Det kan till exempel vara B067 för bankgiroutdrag nummer 67 eller kanske K042 för kassarapport nr. 42.

Exempel på bokföringskonton och märking av verifikat

Nedan gäller ENDAST om betalmetoden i fråga inte är upplagd för automatisk avprickning och bokföring.

BetalmedelMärkning verifikatBokföringskontoNotering
Kontant till organisationens kassaskrinKassa1910 Kassa 
Kontant -> kursledare -> bankInsättning bank1930 BankDateras till insättningsdatum
Plusgiro, eget bankkontoPG 0311920 Plusgiro031 är löpnumret på sammanställningen Från Nordea av en bankdags inbetalningar
SwishSwish1930 Bank