Bokföra via anmälan

Bokför direkt från anmälan

Obs! Om ni aktiverat automatisk filöverföring från bankgiro,
kortbetalningar eller annat skall ni ALDRIG bokföra inbetalningar
som kommit in den vägen manuellt så som beskrivs på denna sida.

Vid kontant betalning, betalning via presentkort, tillgodohavande eller
andra betalmedel som inte hanteras helt automatiskt så bokförs detta enklast
direkt från anmälan. Organisationer som inte valt att använda automatiserad
avprickning via filöverföring från Bankgirot bokför även bankgiroinbetalningar
via anmälningsgränssnittet.

Hitta anmälan

Det finns flera sätt att söka och plocka fram en anmälan. Om ni har tillgång
till referens- eller OCR-nummer så använder ni sökrutan som finns uppe till
höger på nästan alla webbsidor.

Om ni vet vem som betalat kan ni använda sökrutan för att söka på delar
av namnet, e-post, telefon mm. Får ni ingen eller flera träffar hamnar ni
i adressboken och kan där göra en förfinad sökning. När ni hittat och plockat
upp personen så ser ni direkt alla aktuella anmälningar och beställningar.

Vet ni vilken aktivitet det är men är osäker på namnet på deltagaren
kan ni istället söka via deltagarlistorna. Ni kan också söka bland samtliga
anmälningar, t ex välja att se bara anmälningar som är obetalda.


Mer information om sökmöjligheter

Registrera betalning

Det grå fältet används för att registrera betalningar av kursavgift och
eventuellt även medlemskap. Den lilla knappen med en pil på som finns längst
ut till vänster på raden används för att låta systemet föreslå värden för
mottagen betalning baserat på vad personen skall betala och vad som senast
registrerades i systemet.

För att registrera en betalning är det ett absolut krav att det samtidigt
anges både ett betalmedel och en referens till en extern verifikation. Utan
detta kan nämligen underlag för bokföringen inte skapas.

Kurs
Mottagen kursavgift.
MA
Mottagen medlemsavgift.
Betalmedel
Ange i listan hur betalningen skett.
Datum
Datum då betalningen mottagits
Märkning verifikat
Det verifikatnummer eller annan märkning med vars hjälp originaldokumentet
kan identifieras. Det kan till exempel vara B067 för bankgiroutdrag
nummer 67 eller kanske K042 för kassarapport nr. 42.

Exempel på bokföringskonton och märking av verifikat

Nedan gäller ENDAST om betalmetoden i fråga inte är upplagd för
automatisk avprickning och bokföring.

Betalmedel Märkning verifikat Bokföringskonto Notering
Kontant till organisationens kassaskrin Kassa 1910 Kassa  
Kontant -> kursledare -> bank Insättning bank 1930 Bank Dateras till insättningsdatum
Plusgiro, eget bankkonto PG 031 1920 Plusgiro 031 är löpnumret på sammanställningen Från Nordea av en bankdags
inbetalningar
Swish Swish 1930 Bank