Lägga till och redigera tävlingar

I Mina Aktiviteter är det endast kansliet och andra huvudansvariga för förbundets tävlingsverksamhet som kan lägga till nya tävlingar och specificera vilka klasser som skall ingå i tävlingen. Denna handledning fokuserar på de delar som endast förbundsansvariga kan och måste göra. De delar som både förbundsansvariga och tävlingsorganisatörer kan göra hittar ni beskrivet i handledningen för tävlingsorganisatörer.

Lägg till ny tävling i Mina Aktiviteter

Registrera ny tävling

Gå till sidan Start > Tävling > Alla tävlingar och kontrollera om tävlingen redan finns registrerad sedan tidigare. Finns den inte det så klicka på länken ”Ny tävling”.

Basfakta

Fyll i fälten för tävlingens namn, datum, ort och startavgift.

Tävlingsform

I normalfallet är tävlingsformen given.

Om tävlingen innehåller klasser som normalt ger UP, ranking etc. men som på denna tävling inte på något sätt skall påverka parens övriga tävlande skall tävlingsformen anges som ”Sluten tävling” eller lägre. Då kommer inga poäng, prickar eller liknande att beräknas eller delas ut.

Sista datum för preliminäranmälan för tävlande

Det sista datumet som enskilda tävlande själva kan registrera preliminäranmälningar via Mina Aktiviteter. Om fältet lämnas blankt sätts det automatiskt till sju dagar innan anmälan senast skall vara tävlingsorganisatören tillhanda

Sista anmälningsdatum för klubbansvariga

Det datum som traditionellt visas som sista anmälningsdatum på pappersinbjudan.

Sista datum för efteranmälan

Lämnas vanligtvis blankt och läggs in av tävlingsorganisatören om de vill öppna för efteranmälan via Mina Aktiviteter .

Tillåt engångslicens

Om förbundet tillåter engånglicenser så kan ni på enskilda tävlingar välja att erbjuda engångslicenser till de tävlande. I så fall tävlar de utan koppling till någon klubb/skola och ni som arrangör måste själva ansvara för att de får all information de behöver.

För att aktivera engångslicenser bockar ni i kryssrutan för det.

Antal dagar tävlingsarrangören kan uppdatera tävlingsinformation och resultat

Via inställningen ”Rapporttid” styr förbundet hur länge arrangören behåller sin fulla behörighet för tävlingen. Efter att tiden löpt ut kan inte arrangören själv längre lägga till dokument eller uppdatera resultat. Behörigheten för förbundets huvudansvariga påverkas däremot inte av rapporttiden.

Beskrivning och övriga fält

Ingressen eller beskrivningen bör inkludera de uppgifter som finns i tävlingsinbjudan men som det saknas specialiserade fält för bland tävlingsinställningarna, exempelvis bankgironummer för inbetalning av startavgift. I övrigt hittar ni mer information om dessa fält i handledningen för tävlingsorganisatörer:

Handledning för tävlingsorganisatörer om att redigera tävlingsinformation

Lägg till och redigera ingående tävlingsklasser

Koppla tävlingsklasser till tävlingen

När basfakta finns inlagda och ni har tävlingen framme så klickar ni på ”Lägg till klasser” nertill i högermenyn. Där bockar ni för aktuella klasser i matrisen och klickar på ”Spara nya klasser”.

Ställ in preliminär startordning på klasserna

Efter att ni lagt till alla klasserna så öppnar ni sidan ”Redigera klasser” och klickar på länken ”Återställ sorteringsordning för tävlingsklasser enligt standard”. Då sorteras klasserna i den ordning som de brukar starta i. Tävlingsorganisatören kan sedan finjustera vid behov.

Lägger ni till fler klasser innan det att tävlingsorganisatören börjat arbeta med tävlingen kan ni med fördel återställ startordningen till standard så att de ny tillagda klasserna sorteras in enligt standard. Om organisatören själv börjat finjustera startordningen är det däremot inte lämpligt att återställa startordningen eftersom den justering av startordningen som organisatören då lagt in helt försvinner.

Markera rankingklasser

Markera klasserna i tabellen med ingående klasser, välj ”Med markerade: Markera som rankinggrundande” och klicka på ”Verkställ”.

Ångra och radera

Öppna sidan ”Redigera klasser”, markera en eller flera klasser som blivit fel, välj ”Med markerade: Radera tävlingsklass” och klicka på ”Verkställ”. Observera att tävlingsklasser där det redan finns anmälningar registrerade inte kan tas bort utan att anmälningarna först tas bort.

Flytta många anmälningar till ny klass

Ibland inser man först efter att en klass redan har en stor mängd anmälningar att det hade varit lämpligare att använda en annan klass, t ex en X-klass istället för en reguljär klass. I så fall så börja med att lägga till den nya klassen. Gå sedan till anmälnings- eller resultatlistan för tävlingen och filtrera ut en specifik klass eller gren. Markera sedan alla som skall flyttas till ny klass, t ex genom att klicka på ”Markera alla”, och välj sedan under ”Med markerade” att flytta dem till nya klassen.

Koppla tävlingsorganisatörer till tävlingen

För att tävlingsledare och andra tävlingsorganisatörer skall kunna komma åt att redigera och plocka ut det de behöver i samband med tävlingen måste de först finnas med i gruppen ”Tävlingsfunktionärer” och sedan läggas till som tävlingsorganisatörer på den enskilda tävlingen. Endast förbundets tävlingsansvariga kan lägga upp nya tävlingsorganisatörer men det finns ingen begränsning på hur många tävlingsorganisatörer som kan knytas till en tävling.

Lägga till en person i gruppen Tävlingsfunktionärer

  1. Sök upp personen i adressboken via sökrutan. Finns inte personen inlagd så lägg till personen genom att i adressboken klicka på ”Ny person”. Namn och e-post måste alltid finnas för att inloggningsnyckel skall kunna skickas men även fullständigt personnummer och fler kontaktuppgifter är önskvärt.
  2. På personöversikten under grupptillhörigheter väljer ni ”Lägg till i grupp: Tävlingsfunktionärer” och klickar på spara.
  3. Om personen inte redan har ett konto i Mina Aktiviteter klickar ni i högermenyn på länken ”Skicka inloggningsuppgifter”.

Lägga till en eller flera tävlingsfunktionärer som tävlingsledare eller tävlingsorganisatörer på tävlingen

Gå till översiktssidan för tävlingen. Invid ”Lägg till ny tävlingsfunktionär” så väjer ni roll och person och klickar på ”Spara”. Detta kan ni upprepa flera gånger om det är flera tävlingsorganisatörer på samma tävling.

Lägg till domare

För att kunna läggas till som domare på en tävling måste individen först finnas med i gruppen ”Tävlingsdomare” inom det förbund som tävlingen genomförs.

Lägga till en person i gruppen Tävlingsdomare

  1. Sök upp personen i adressboken via sökrutan. Finns inte personen så lägg till denne genom att i adressboken klicka på ”Ny person”. Namn och e-post måste alltid finnas för att inloggningsnyckel skall kunna skickas men även fullständigt personnummer och fler kontaktuppgifter är önskvärt.
  2. På personöversikten under grupptillhörigheter väljer ni ”Lägg till i grupp: Tävlingsdomare” och klickar på spara.

Lägga till en eller flera tävlingsdomare för tävlingen

Gå till översiktssidan för tävlingen. Invid ”Lägg till ny domare” så väjer ni bokstavsbeteckning och person och klickar på ”Spara”. Detta kan ni upprepa flera gånger om det är flera domare på samma tävling.