E-postadresser kopplade till anmälan

I bokningsvillkoren bestämmer ni om e-post skall vara obligatoriskt i samband med bokning.

Infomejl kan skickas till flera e-postadresser

Om det vid anmälan anges en sekundär mejladress till den som är bokningsansvarig skickas mejl automatiskt till både den mejladress som angetts vid anmälan och den bokningsansvariges primära mejladress. På anmälan visas den sekundära adressen som ”Kompletterande e-postadress till boknings- och betalningsansvarig”.

Det finns även ett fält som heter ”Extra kopia av bokningsinformation till annan e-postadress”. Där kan man manuellt lägga in t ex en andra målsmans mejladress även om personen i övrigt inte finns registrerad i systemet.