Hantera gruppanmälningar

Anta att ni är en klubb som arrangerar ett läger och vill ta emot gruppanmälningar från andra liknande klubbar. Andra klubbar kan anmäla flera olika grupper men varje grupp ska ha en kontaktperson som inte nödvändigtvis själv ingår i gruppen. Samtidigt skall enskilda deltagare också enkelt kunna adderas eller bjudas in som deltagare i gruppen och då ska exempelvis matintolleranser och annat kunna kopplas till de enskilda individerna.

För att åstadkomma detta skapar ni två separata bokningar, en gruppbokning och en deltagarbokning.

Aktiviteten för den gemensamma gruppbokningen tilldelar ni under avancerat typen ”Gruppbokning”. Till den adderar ni sedan ett bokningsformulär där ni ger en av frågorna egenskapen ”Gruppnamn”.

Skapa deltagarbokningen som en dold aktivitet och koppla den till gruppbokningen genom att i aktivitetslistan markera gruppbokningen och välja ”Kopplade aktiviteter: Anmäl deltagare till: Den personliga bokningen”.